Sluistoren en watermolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zemst
Deelgemeente Weerde
Straat Watermolenstraat
Locatie Watermolenstraat zonder nummer, Zemst (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zemst (actualisaties: 28-03-2006 - 28-03-2006).
  • Adrescontrole Zemst (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Zemst (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Middeleeuwse sluistoren met kaaimuren

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1979.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sluistoren en watermolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Middeleeuwse sluistoren met kaaimuren en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Overblijfsel van een middeleeuwse sluistoren uit de laatste jaren van de 13de of begin 14de eeuw, gebouwd op een sterke bocht van de Zenne. Een goedkeuringsakte van hertog Jan van Brabant in 1297, van de verkoop van een watermolen door Wouter van Hollaken aan Boudewijn van Echove en Daniël Bouchout, vermeldt het voorrecht een sluis op de Zenne te bouwen; naderhand worden de Bouchouts alleen eigenaars en in 1360 wordt de molen met sluis door Jan Wijtvliet aan de abdij van Grimbergen geschonken; circa 1500 verkoopt deze ze aan de stad Brussel.

Tot circa 1900 toont de iconografie een vierkante, door steunberen gestutte toren van zandsteen afgedekt met een steil tentdak (leien). Heden staat slechts één gevel overeind en van het overige rest de onderbouw. Met klimop begroeide zandsteenbouw in vrij klein regelmatig verband.

Bij de linkerarmoevers, bewaarde muren met sleuven voor de sluisdeuren, en waterpoort: afgeschuinde rondboog met geprofileerde gestrekte puilijst over de hele lengte; in de bovenbouw, een centraal gotisch drielobvenstertje, afgewerkt met een spitsboogvormig druiplijstje, een vierkant venstertje, steigergaten en een geprofileerde kroonlijst.

Iets meer stroomafwaarts, met groen begroeide ruïnes, van de watermolen die erbij hoorde.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Weerde

Weerde (Zemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.