Sint-Annakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hulshout
Deelgemeente Houtvenne
Straat Provinciebaan
Locatie Provinciebaan zonder nummer, Hulshout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hulshout (adrescontroles: 14-05-2007 - 14-05-2007).
  • Inventarisatie Hulshout (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Annakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Sint-Annakapel

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel, volgens de literatuur uit de 17de eeuw, links naast de voormalige, omgrachte "Koudenberg Schrans" (nummer 4). Tot circa 1800 zogenaamde "Cappel St. Marie". Dit oorspronkelijke wijkkerkje verloor zijn functie in de periode 1868-1897, toen de altaarsteen ter bewaring werd overgebracht naar de pastorie van Houtvenne.

Vrij vervallen kapel van baksteen, op rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, kunstleien). Op het kadaster pas geregistreerd in 1875. Noordelijke puntgevel gemarkeerd door aandak, muurvlechtingen en schouderstukken. Barok getint korfboogdeurtje in zandstenen omlijsting met sluitsteen en imposten, aflijnende waterlijst en bekronend spitsboognisje; flankerende, getoogde venstertjes. Overige gevels gemarkeerd door hoeklisenen en omlopende geprofileerde en bepleisterde daklijst; oculi. Interieur met beschilderd houten altaar.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Hulshout/Houtvenne, schetsen 1875/2.
  • LAMBRECHTS R., De Sint-Annakapel op de Keiberg (Cauwenberg) te Houtvenne, in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo, V, 1979, nummer 3, p. 86-89.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Provinciebaan

Provinciebaan (Hulshout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.