Mijlpaal Het Torreke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Mijlpaal Toreken
Provincie Antwerpen
Gemeente Hulshout
Deelgemeente Hulshout
Straat Booischotseweg
Locatie Booischotseweg zonder nummer, Hulshout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hulshout (actualisaties: 04-06-2007 - 04-06-2007).
  • Adrescontrole Hulshout (adrescontroles: 14-05-2007 - 14-05-2007).
  • Inventarisatie Hulshout (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Mijlpaal Het Torreke

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mijlpaal Toreken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Mijlpaal, gelegen in een stuk weiland op het einde van de baan rechts; opgetrokken circa 1842 bij de afwerking van de weg die Hulshout met Booischot verbindt, op de plaats tot waar de gemeente Booischot de wegenwerken had betaald en later onderhield. Vermits het oorspronkelijke tracé van de weg afweek van het huidige, ligt de mijlpaal nu min of meer achterin met de rugzijde naar de huidige baan.

Zuil, circa 3 meter hoog, van ijzerzandsteen en witte zandsteen op vierkante basis van ijzerzandsteen; bolvormige, gietijzeren bekroning. De inscripties op de zandstenen trommels van de zuil vermelden de afstanden tot aan de kerk van verscheidene gemeenten onder meer "antwerpen 35.115 m, mechelen 23.392 m, turnhout 40.080 m....booischot 2.020 m.".

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermings- en restauratiedossier A/1310.
  • NESTOR L., Hulshout, ons lieflijk dorpje, s.l., 1987, p. 92-93.
  • VERHAEGEN J., Ontstaan van de buurtweg Hulshout-Booischot, in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo, XVI, 1989, nummer 4, p. 129-137.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Booischotseweg

Booischotseweg (Hulshout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.