Hoeve 't Bergske

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hulshout
Deelgemeente Hulshout
Straat Booischotseweg
Locatie Booischotseweg 132, Hulshout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hulshout (actualisaties: 04-06-2007 - 04-06-2007).
  • Adrescontrole Hulshout (adrescontroles: 14-05-2007 - 14-05-2007).
  • Inventarisatie Hulshout (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve 't Bergske

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Bergske

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve 't Bergske: woonhuis met stal
gelegen te Booischotseweg 132 (Hulshout)

Deze bescherming is geldig sinds 28-07-1977.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve 't Bergske met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het woonhuis met stal van de hoeve ’t Bergske dateert mogelijk uit de 17de eeuw en wordt gekenmerkt door een voorgevel in vakwerk en een plint deels in ijzerzandsteen, deels met een imitatieschildering van ijzerzandsteen.

Historiek

De hoeve ’t Bergske is gelegen nabij de Nete en vormt de voormalige pachthoeve van het kasteel "Hof ter Laken" te Booischot. Omwille van het overstromingsgevaar is de hoeve gelegen op een verhevenheid, vandaar de benaming.

Het oudste gedeelte, namelijk de woning, zou volgens de literatuur mogelijk opklimmen tot vóór 1700. Bepaalde details in de uitwerking van de houten elementen wijzen op een mogelijke 18de-eeuwse (of 17de-eeuwse) oorsprong.

Stal, schuur en bakhuis zijn van latere datum.

De hoeve diende als woning van het personage Pallieter tijdens de opnamen van de gelijknamige film van Roland Verhaevert.

Op 28 juli 1977 werd het woonhuis met onderdelen in vakwerk en ijzerzandsteen beschermd als monument. Deze bescherming werd op 6 oktober 1980 uitgebreid tot alle onderdelen van de hoeve met losstaande bestanddelen en het erf op hetzelfde perceel als monument en de hoeve met omgeving als dorpsgezicht.

De hoeve was op het moment van bescherming al bouwvallig en werd erg ingrijpend gerestaureerd vanaf 2003.

Beschrijving

Enkel het woonhuis en de stal van deze hoeve worden hier beschermd. Het betreft een hoeve met losstaande bestanddelen bestaande uit een woonhuis met aansluitende stal opgebouwd uit vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak (Vlaamse pannen). Het woongedeelte met voorgevel in vakwerk wordt afgelijnd door een geprofileerde daklijst. Een deel van de plint is opgetrokken in ijzerzandsteen en op de rest werd de ijzerzandsteen door beschildering geïmiteerd. Een lijstgevel met verhoogde begane grond en opkamer bevindt zich in de noordoostelijke hoek en links werden twee recentere traveeën toegevoegd.

De gevels bevatten rechthoekige of getoogde vensters en de toegang gebeurt langs een trap met daaronder een hondenhok naar een rechthoekige deur met afgeronde bovenhoeken in een houten omlijsting. Typisch zijn de geschilderde imitatiehoekblokken, - omlijstingen en gedeeltelijk de plint.

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000431, Hulshout: Hoeve ’t Bergske en omgeving, Rangschikkingsvoorstel en inspectieverslag (F. Brenders, 1975).

Bron: -

Auteurs: Brenders, Francis & Kennes, Hilde

Alle teksten

Aanvullende informatie

In 1977 - op het moment van de eerste bescherming - was er sprake van een beuk voor het gebouw waarvan de leeftijd op circa 200 jaar werd geschat. Het gebouw ligt geïsoleerd in het landschap dat gevormd wordt door een beemd van de ten zuiden lopende Grote Nete met aanplanten van Canadapopulieren, bospercelen, grasland en akkers. Landschappelijk behoort dit geheel tot het kasteel van Booischot dat zichtbaar is vanaf de hoeve.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000431, Hulshout: Hoeve ’t Bergske en omgeving, Rangschikkingsvoorstel en inspectieverslag (F. Brenders, 1975).
  • Geoportaal (orthofoto) (geraadpleegd op 24 februari 2015).

Elsen, Liedewij (16-06-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Booischotseweg

Booischotseweg (Hulshout)

maakt deel uit van De Grote Nete en Herenbossen

Booischot (Heist-op-den-Berg), Houtvenne, Hulshout, Westmeerbeek (Hulshout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.