Aalmoezenierswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hulshout
Deelgemeente Westmeerbeek
Straat Heide
Locatie Heide 30, Hulshout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hulshout (adrescontroles: 14-05-2007 - 14-05-2007).
  • Inventarisatie Hulshout (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Aalmoezenierswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kasteel Ter Borght: aalmoezenierswoning

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning opgetrokken door de juffrouwen de T'Serclaes als onderkomen voor hun aalmoezenier Thiels. Vanaf 1910 bewoond door onder meer de hovenier.

Typische, alleenstaande villa met verhoogde begane grond en omringende, omhaagde en beboomde tuin; klein, sierlijk ijzeren toegangshek tussen gietijzeren zuiltjes; jaartal 1865 aangegeven door middel van gesinterde baksteen in linker deel, ingetekend op het kadaster in 1866. Baksteenbouw met verspringende volumes, één tot twee bouwlagen onder verspringende en overkragende bedaking. Ten dele beluikte vensters met afgeschuinde bovenhoeken. Overluifeld bordes met hoekzuil, rondboogdeur met houten roedeverdeling in het boogveld. Mariabeeld in een hoeknis op de bovenverdieping.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Hulshout/Westmeerbeek, schetsen 1866/2.
  • GOOVAERTS M., Het kasteel Ter Borght te Westmeerbeek (deel 3), in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo, XXI, 1994, nummer 2, p. 76-77.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heide

Heide (Hulshout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.