Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Eindhout
Straat Ham
Locatie Ham 22, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Devotiekapel volgens de literatuur uit midden 17de eeuw, doch met huidig uitzicht mogelijk refererend aan 19de-eeuwse aanpassingen (zie steunberen, klimmende boogfries en 19de-eeuwse tracering van radvensters), gerestaureerd in 1978 en ingeplant op een grasperk met omringende lindebomen.

Sobere bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond onder leien zadeldak (nok loodrecht op de straat) met open klokkentorentje; met schijnvoegen gecementeerde plint. Markante steunberen en radvensters. Puntgevel op schouderstukken met klimmende boogfries, korfboogdeur en rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Bepleisterd en beschilderd interieur met beschilderde plint in imitatie-ijzerzandsteen; omlopende kroonlijst onder het verankerd tongewelf met gesculpteerde duif ter hoogte van het altaar.

Mobilair. Gemarmerd barokaltaar van 1721 en twee 18de-eeuwse bidbanken, waarvan één met ingegrift jaartal 1772. 17de-eeuws Sint-Lambertusbeeld en beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën van circa 1721. Smeedijzeren kandelaar uit de 18de eeuw.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/0898.
  • VAN GEHUCHTEN F., De kapel van Onze Lieve Vrouw der Zeven Weeën te Eindhoutham , in Jaarboek van Laakdal, I, 1982, p. 30-36.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eindhout

Eindhout (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.