erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID
41117
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41117
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gelegen op de hoek met Maalderstraat. Dorpswoning van vier traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien), van circa 1900 (zie volumewijzigingen en kadasterschetsen in 1888 en 1904). Verankerde bakstenen lijstgevel met fijne dubbele band van gesinterde steen en dubbele overhoekse baksteenfries, gecementeerde en beschilderde plint. Rechthoekige muuropeningen onder I-balken met rozetten. Rondboogvenstertje met bewaard houtwerk in de rechter zijtuitgevel.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Laakdal/Eindhout, schetsen 1888/2 en 1904/8.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41117 (Geraadpleegd op )