erfgoedobject

Pastorie Sint-Lambertusparochie

bouwkundig element
ID
41121
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41121

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pastorie van de Sint-Lambertusparochie ingeplant op een omgracht domein even ten noorden van de kerk; in 1720 (zie jaarankers) opgetrokken door de norbertijnerabdij van Averbode uit ter plaatse gebakken "Endertse steen" na brand van een vorige pastorie in 1719, gerestaureerd in 1995-1997 naar ontwerp van L. Matheve.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak (nok loodrecht op de straat) op een geprofileerde daklijst; jaarankers 1720 op de lagere bovenverdieping. Aansluitend bij de traditionele bak- en zandsteenstijl zowel qua materiaalgebruik als vormgeving.

Verankerde baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor omlijstingen en negblokken. Centrale deurtravee uitlopend in een tuitgeveltje op schouderstukken met ingeschreven rondbogig dakvenster. Rechthoekige, aangepaste vensters met geprofileerde dagkanten, lateien en rollaag, voorheen voorzien van kruiskozijnen; arduinen lekdrempels toegevoegd bij de vergroting; benedenvensters met 19de-eeuwse ramen en grote roedeverdeling; vernieuwde luiken. Kelder- en opkamervensters in noordwestelijke hoektravee. Barokke rondboogdeur in zandstenen omlijsting met imposten en sluitsteen onder een geprofileerde waterlijst en ovaal bovenlicht tussen voluten. Achtergevel met dezelfde travee-indeling, doch zonder middendeur en met kloosterkozijnen op de bovenverdieping en in de tweede en derde travee van de benedenverdieping.

Interieur

Interieur met oorspronkelijke indeling, namelijk centrale middengang met werk- en woonvertrekken op het gelijkvloers en slaapkamers op de bovenverdieping. Bewaarde "val" als vergrendelde afsluiting tussen beide verdiepingen. Later gepolychromeerde stucplafonds met paneelwerk tussen de versierde moerbalken, allegorische voorstellingen en wapenschilden: IHS-monogram (voorkamer rechts), wapenschild met jaartal 1722 en devies "patienter et fortiter/ f.w.p." (gang), abbatiaal (zie patronaatsrecht Averbode) of bisschoppelijk wapenschild (voorkamer links), voorstelling van het Lam Gods, Mariamonogram, verder loofwerk, florale en geometrische motieven. Bepleisterde moer- en kinderbalken in de opkamer. Resten van 19de-eeuws behangselpapier werden gevonden tijdens de restauratiewerken.

Rechts aansluitend haaks aanbouwsel op kadasterschetsen ingetekend in 1913.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, doss. A/0588.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Laakdal/Eindhout, schetsen 1913/2.
  • Eindhout (Laakdal). Onderzoek van de interieurs van de pastorie, 1996. Onuitgegeven studie van het Studiebureau L. De Clercq naar aanleiding van de restauratie.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Sint-Lambertusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41121 (Geraadpleegd op )