Villa Paviljoen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Eindhout
Straat Oude Vorstseweg
Locatie Oude Vorstseweg 29, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Villa Paviljoen

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Paviljoen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op omhaagd domein gelegen landhuis met vijver ten oosten, op de grens met Vorst. Geheel van kasteeltje, herberg, hoeve en wagenhuis (zie Paviljoenstraat) opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, het hoofdgebouw op het kadaster geregistreerd in 1864.

Alleenstaande villa met souterrain en twee bouwlagen onder een complexe leien bedaking. Verspringende bakstenen volumes, afwisseling van lijst- en topgevels met decoratieve verwerking van breuksteen voor de sokkel en van gele en gesinterde baksteen voor onder meer friezen en vensterbogen. Noordoostelijke hoektoren met polygonale bovenverdieping en vrij massieve traptoren aan zuidzijde onder een gebogen spits met ijzeren vorstkam; voorts erkers, balkons, verdiepte muurvlakken, baksteenfriezen en sierankers. Oostelijke puntgevel met sierlijke houten windborden en soortgelijke balkonleuning. Diverse muuropeningen onder andere rechthoekige, steek- en rondboogvormig.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Laakdal/Eindhout, schetsen 1864/8.
  • Inventariseringsfiche Monumentenjaar 1975.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Aanvullende informatie

Villa Paviljoen is in 1864 opgetrokken door een zekere mevrouw Vander Elst voor John Ward. Dit vrijstaande landhuis is uitgevoerd in een eclectische stijl en opgebouwd uit gedifferentieerde bouwvolumes. De homogeniteit van het geheel wordt verzekerd door het (bijna) uitsluitend gebruik van baksteen als constructiemateriaal. Het baksteenmetselwerk, op een plastische en decoratieve wijze aangewend, maakt van dit landhuis een ambachtelijk meesterstuk.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002327, Herselt, Laakdal, Westerlo, (THIELS N., 2002).

Thiels, Nancy (11-02-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Vorstseweg

Oude Vorstseweg (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.