Hoeve bij villa Paviljoen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Eindhout
Straat Paviljoenstraat
Locatie Paviljoenstraat 1, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve bij villa Paviljoen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Villa Paviljoen: hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve horend bij het "Paviljoen". Centraal woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen tussen schuin ingeplante zijvleugels met stalling en schuur van één bouwlaag, leien zadeldaken, uit jaren 1860, op kadaster geregistreerd in 1866.

Bakstenen lijst- en zijtrapgevels met decoratief gebruik van gesinterde baksteen, ritmerende lisenen verbonden door rondboogfriezen en rechthoekige muuropeningen. Centrale, hogere en getrapte ingangstravee met rondboogdeur, gekoppelde rechthoekige venstertjes en radmotieven in top. Identieke, doch blind uitgewerkte zijgevels.

Ten westen hiervan vervallen wagenhuis in dezelfde stijl.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Laakdal/Eindhout, schetsen 1866/4.
  • Inventariseringsfiche Monumentenjaar 1975.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eindhout

Eindhout (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.