Vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Eindhout
Straat Rundershoek
Locatie Rundershoek 33, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Vakwerkhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 14-11-1984.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vakwerkhoeve met omgeving
gelegen te Rundershoek 33 (Laakdal)

Deze bescherming is geldig sinds 14-11-1984.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woonstalhoeve van zeven traveeën opklimmend tot einde 18de eeuw, perceel onbebouwd op Ferrariskaart (1771-1777), bebouwd op Vandermaelenkaart (midden 19de eeuw). Traditionele vakwerkbouw met een combinatie van ankerbalk- en krukgebint (stallingen) in één gebouw met lage stoel in metselwerk, gelegen aan een driehoekig pleintje mogelijk van het vroegmiddeleeuwse driestype. Gerestaureerd naar ontwerp van 1984 van J. Maesen.

Deels in verschillende fasen versteend, langgestrekt woonstalhuis van leem, na restauratie met zichtbare stijlen en regels; driebeukig opgebouwde plattegrond, hooizolder boven de stallingen en zolder boven het woonhuis; afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Verspringende noordgevel van zeven traveeën. Rechthoekige muuropeningen, onder meer beluikte vierkante kozijnvensters. Versteende westelijke travee met steekboogvensters en -deur in omlijstingen van gesinterde baksteen. Opkamervenster in uitspringende lage aanbouw. Omhaagde en met gras begroeid tuin met bewaarde waterput en lindeboom.

Interieur met moer- en kinderbalken en geprofileerde balksleutels, dubbele open haard oorspronkelijk met aangebouwde bakoven, laatstgenoemde verdwenen bij de restauratie waarbij in het interieur de oorspronkelijke binnenindeling zo veel mogelijk werd gerespecteerd; de indeling van de vroegere stallingen werd aangepast aan de nieuwe woonfunctie.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier 0794.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eindhout

Eindhout (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.