erfgoedobject

Sint-Bavokapel

bouwkundig element
ID
41127
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41127

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Sint-Bavokapel
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Bavokapel
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Sint-Bavokapel met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Ook bekend als kapel van de Trichelhoek, vaak aangehaald als oudste woonkern van Eindhout (12de-13de eeuw); ingeplant op een verhevenheid en omgeven door lindebomen. Rechts op de berm: oude waterput.

Reeds vermelding van kapel in begin 16de eeuw; huidig laatgotisch gebouw vermoedelijk van circa 1600 met later aangebouwde, lagere sacristie ten zuidoosten. Gerestaureerd in 1985 naar ontwerp van 1982-1983 van architect M. Vangenechten.

Slank aandoend zaalkerkje van drie traveeën met driezijdige sluiting onder leien zadeldak (nok parallel aan de straat) met aandak en dakruiter. Verankerde baksteenbouw met versneden steunberen en gebruik van zandsteen voor doorlopende waterlijsten en omlijstingen, overhoekse baksteenfries. Gesloten noord- en westgevel, laatstgenoemde puntgevel met schouderstukken. Zuidgevel met in eerste travee korfboogdeur in een geprofileerde zandstenen omlijsting met omlopende waterlijst, voetschraper rechts. Eenvoudige spitsboogvensters met ijzeren roeden, sacristie met aandaken, muurvlechtingen, betralied rechthoekige venster en waterafloop van natuursteen.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd interieur voorheen met ziende kap, heden midden 18de-eeuws tongewelf met trekankers (koor) en trekbalk (westelijke travee); voorts een noklijst en gordelbogen op een omlopende kroonlijst; typische stucversiering in brede geprofileerde panelen en onder andere Christusmonogram en Heilige Geest onder de gedaante van een duif in de koorsluiting met op de gewelfribben neogotische friezen als spoor van de vroegere neogotische beschildering met imitatie- ijzerzandsteen (plint), -draperingen, schijnvoegen en geometrische friezen. Houten doksaal.

Mobilair

Vier schilderijen met taferelen uit het leven van Sint-Bavo. Barokke altaren van gemarmerd hout.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/0900.

Bron     : KENNES H. & STEYAERT R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :

Aanvullende informatie

De in het gehucht Trichelhoek gelegen Sint-Bavokapel wordt omgeven door een grasperk met enkele opgaande linden (Tilia). De kapel is niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), maar is wel herkenbaar op de kaart van Vandermaelen (1846-1854).

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • Geoportaal Onroerend Erfgoed, Sint-Bavostraat 8, Laakdal, schaal 1:10 [online], https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=16&lat=6637052.30488&lon=553965.12642&layers=B000TTFTTTFF000 (geraadpleegd op 25 februari 2015).
Auteurs : Cox, Lise
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Sint-Bavokapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41127 (Geraadpleegd op )

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.