Boerenwoning met schuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Eindhout
Straat Sint-Bavostraat
Locatie Sint-Bavostraat 17, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenwoning met schuur

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Boerenwoning: Kempische langsschuur
gelegen te Sint-Bavostraat 17 (Laakdal)

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bij woonhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw bewaarde schuur met oud volume onder afgewolfd dak (nok parallel aan de straat, golfplaten), op kadaster geregistreerd in 1904.

Deels versteende vakwerkbouw en deels met houten beschieting op bakstenen stoel. Resten van vitswerk met sporen van leem boven de poort in de noordwestelijke hoektravee. Oorspronkelijk gebint met inscriptie "b l 1894" (Boeckx Louis).

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Laakdal/Eindhout, schetsen 1904/19.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eindhout

Eindhout (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.