Kasteel van de familie Zerezo de Tejada

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Veerle
Straat Diestse Baan
Locatie Diestse Baan 62, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel van de familie Zerezo de Tejada

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kasteel van de familie Zerezo de Tejada

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beschrijving

Voormalig kasteel van de familie Zerezo de Tejada van 1849-1850, vergroot (onder meer met toren) in 1860; door de laatste baron van dit Spaanse geslacht bij testament nagelaten aan de kerk van Veerle, in 1952 aangekocht door de norbertinessen en ingericht als klooster met ten noordoosten kapel van 1953-1955 naar ontwerp van T. Vijverman, aansluitend verzorgingstehuis uit dezelfde periode en recente service-flats naar ontwerp van Architektuur Atelier BVBA en Architectuuratelier Vanhout, ingehuldigd in 1995.

Achterin gelegen neoclassicistisch kasteel op rechthoekige plattegrond van acht traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, leien) met ronde eclectische toren ten zuiden. Witgeschilderde lijstgevels met verhoogde begane grond, doorlopende lekdrempels, panelenfries en tandlijst, bordestrap. Middenrisaliet met hardstenen hoekblokken onder driehoekig fronton met wapenschild. Rechthoekige muuropeningen onder hardstenen latei. Ten zuiden hogere ronde toren van drie geledingen onder overkragende leien spits met oculi. Spitsboogvensters in beschilderde omlijsting en eveneens geschilderde geometrische motieven.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters schetsen, 1849/2.
  • VERLINDEN E.H. en VAN GEHUCHTEN F., De familie de Zerezo de Tejada (862-1938), in Jaarboek van Laakdal, I, 1982, p. 115-136.
  • Gegevens verstrekt door de zusters norbertinessen.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Aanvullende informatie

Joseph Vincent Zerezo hoorde tot een welgestelde Diestse brouwersfamilie en kocht vanaf de Belgische onafhankelijkheid landerijen en onroerende goederen op in Veerle. In 1853 verkreeg hij de adellijke titel van baron en werd zijn familienaam gewijzigd in Zerezo de Tejada. Eugène Zerezo de Tejada, zoon van Joseph, kende een politieke loopbaan als volksvertegenwoordiger, quaestor en gemeenteraadslid en speelde een belangrijke sociaaleconomische rol in de gemeente als werkgever en pachtheer. Bij testament liet hij al zijn goederen te Veerle na aan de kerk waardoor het voor veel Veerlenaren mogelijk werd tegen schappelijke prijzen gronden, hoeven en huizen te kopen en de bebouwing in de gemeente een hoge vlucht nam tussen de jaren 1940 en 1960.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002327, Herselt, Laakdal, Westerlo, (THIELS N., 2002).

Thiels, Nancy (11-02-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veerle

Veerle (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.