Kapel van Watereynde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Varendonk
Straat Grote Steenweg
Locatie Grote Steenweg zonder nummer, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van Watereynde

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Kapel van Watereynde

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Varendonksesteenweg (Herselt), kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, volgens de literatuur opklimmend tot midden 17de eeuw en mogelijk opgericht ter vervanging van een boomkapel. Van 1863 tot 1956 het kleinste gemeentehuis van België, gerestaureerd in 1978.

Verankerde baksteenbouw op rechthoekige plattegrond onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Puntgevels met resten van vlechtingen en gecementeerde aflijningen; twee bewaarde lelie-ankers in de voorgevel kunnen mogelijk een midden 17de-eeuwse oorsprong staven. Diverse oculi en rechthoekige deur onder blind rondboogveld afgelijnd met een rollaag van rode en gesinterde baksteen. Sober bepleisterd en beschilderd interieur.

  • De kapellen uit het kanton Westerlo (II), in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo,1979/2, p. 49.
  • De Laakdalse Kapellekensbaan, Laakdal, 1996, p. 27.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Varendonk

Varendonk (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.