Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Vorst
Straat Markt
Locatie Markt 14, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiedokterswoningen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Beeldbepalend, alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak (nok parallel aan de straat) met vorstkam, volgens de literatuur van 1901, op het kadaster geregistreerd in 1903.

Lijstgevel van bak- en natuursteen met arduinen plint, licht deurrisaliet, doorlopende lekdrempels, borstwering met panelen, banden van gele baksteen en panelenfries onder houten kroonlijst op klossen, lelievormige sierankers. Rechthoekige vensters, bovenvensters onder blinde rondboogvelden. Fries en rondboogvelden oorspronkelijk met decoratieve geometrische beschildering. Centraal dakvenster in houten omlijsting met driehoekig fronton en bolornamenten. Rechthoekige deur in natuurstenen omlijsting met voluten onder hoofdgestel en bolkozijn onder gestrekte waterlijst met bolornamenten. Glas-in-loodramen in deurtravee: aesculaap in bovenlicht (want gebouwd als dokterswoning) en floraal motief in venster. Lagere aanbouwsel rechts. Omringende tuin met ijzeren hek.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Laakdal/Vorst, schetsen 1903/1.
  • VAN OVERSTRAETEN J. en GERITS J., Gids voor Vlaanderen, s.l., 1985, p. 572.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markt

Markt (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.