erfgoedobject

Pastorie Sint-Niklaasparochie

bouwkundig element
ID
41175
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41175

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige pastorie gelegen tegenover de kerk ter plaatse van de "Kapelleschans", een 17de-eeuwse schans waarvan de laatste resten van de vest in de jaren 1950 gedempt werden; vooraan beboomd pleintje met natuurstenen beeld van Christus Koning (1954), omheinde tuin achteraan en aan de Geelsebaan monument voor de gesneuvelden opgericht door de Vlaamse oud-strijders en ingehuldigd in 1935, beeldhouwer C. Daems.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak (nok parallel aan de straat) met aandaken, volgens literatuurbronnen gebouwd in 1804-1808, volgens uitzicht begin 19de-eeuws en in de 20ste eeuw aangepast ouder pand, mogelijk het vroegere schanshuis, zie sporen van aanpassing dakhelling in zijgevels, mogelijk hergebruikte zandstenen hoek- en negblokken en ordonnantie van de achtergevel; begin 20ste-eeuws aanbouwsel van twee traveeën en één bouwlaag (zie kadaster).

Verankerde en rood beschilderde bakstenen lijstgevel met gebruik van (beschilderde) zandsteen voor hoek- en negblokken; resten van ijzerzandsteen (plint en speklaag) in westelijke zijgevel. Rechthoekige muuropeningen in beschilderde omlijsting met arduinen lekdrempels. Gelijkaardige achtergevel met parement van imitatiebaksteen.

Rechts van de pastorie: vervallen voormalig schooltje met onderwijzerskamer, na brand in 1831 herbouwd in 1836. Beschilderde baksteenbouw onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), rechthoekige muuropeningen. Interieur met haard en moos.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Laakdal/Vorst, schetsen 1905/28: optekening van groter volume.
  • S.N., De Schansen. Historische studie der schansen in Beverlo, Meerhout, Oostham, Kwaadmechelen, Olmen, Heppen, Vorst en Koersel, s.l., s.d. 1994 , p. 1-7.
  • S.N., Laakdalse Heemtijdingen, XII, 1997, nummer 4, p. 5-7.>
  • VAN GEHUCHTEN F., Vorst Groot en Klein (877-1976), Tongerlo-Westerlo, 1995, p. 75.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Sint-Niklaasparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41175 (Geraadpleegd op )