Pastorie Sint-Niklaasparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Vorst
Straat Meerlaarstraat
Locatie Meerlaarstraat 120, Laakdal (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laakdal (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie en schans

Deze bescherming is geldig sinds 13-05-2002.

Beschrijving

Voormalige pastorie gelegen tegenover de kerk ter plaatse van de "Kapelleschans", een 17de-eeuwse schans waarvan de laatste resten van de vest in de jaren 1950 gedempt werden; vooraan beboomd pleintje met natuurstenen beeld van Christus Koning (1954), omheinde tuin achteraan en aan de Geelsebaan monument voor de gesneuvelden opgericht door de Vlaamse oud-strijders en ingehuldigd in 1935, beeldhouwer C. Daems.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak (nok parallel aan de straat) met aandaken, volgens literatuurbronnen gebouwd in 1804-1808, volgens uitzicht begin 19de-eeuws en in de 20ste eeuw aangepast ouder pand, mogelijk het vroegere schanshuis, zie sporen van aanpassing dakhelling in zijgevels, mogelijk hergebruikte zandstenen hoek- en negblokken en ordonnantie van de achtergevel; begin 20ste-eeuws aanbouwsel van twee traveeën en één bouwlaag (zie kadaster).

Verankerde en rood beschilderde bakstenen lijstgevel met gebruik van (beschilderde) zandsteen voor hoek- en negblokken; resten van ijzerzandsteen (plint en speklaag) in westelijke zijgevel. Rechthoekige muuropeningen in beschilderde omlijsting met arduinen lekdrempels. Gelijkaardige achtergevel met parement van imitatiebaksteen.

Rechts van de pastorie: vervallen voormalig schooltje met onderwijzerskamer, na brand in 1831 herbouwd in 1836. Beschilderde baksteenbouw onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), rechthoekige muuropeningen. Interieur met haard en moos.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Laakdal/Vorst, schetsen 1905/28: optekening van groter volume.
  • S.N., De Schansen. Historische studie der schansen in Beverlo, Meerhout, Oostham, Kwaadmechelen, Olmen, Heppen, Vorst en Koersel, s.l., s.d. 1994 , p. 1-7.
  • S.N., Laakdalse Heemtijdingen, XII, 1997, nummer 4, p. 5-7.>
  • VAN GEHUCHTEN F., Vorst Groot en Klein (877-1976), Tongerlo-Westerlo, 1995, p. 75.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meerlaar

Vorst (Laakdal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.