erfgoedobject

Strokapel

bouwkundig element
ID
41184
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41184

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Strokapel
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Strokapel
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Vermoedelijk werd in 1662 een primitief veldkapelletje opgericht om het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje, opgehangen in een eik, te beschermen. Door de toeloop van gelovigen reeds in 1664 vervangen door een grotere houten kapel, die waarschijnlijk begin 18de eeuw plaats moest ruimen voor een stenen constructie; in 1788 werd het koor afgebroken om de kapel te verlengen; deze moest tijdens de bouw van de nieuwe Sint-Hubertuskapel in 1788-1791, immers tijdelijk dienst doen als noodkerk, zie G. Vandenheuvelstraat nummer 2. Het strodak bleef evenwel behouden, vandaar de benaming "Strokapel". De kapel had tot ver in de 19de eeuw eigen kapelmeesters en het beheer der inkomsten leidde reeds in 1669 tot een ernstig conflict tussen de pastoor en de abdij van Tongerlo.

Eenbeukig zaalkerkje met schip van vijf traveeën en koor van één rechte travee met driezijdige sluiting. Bepleisterde en witbeschilderde bakstenen zijgevels en getoogde vensters in geprofileerde omlijsting, geritmeerd door steunberen. Kunstleien bedaking (nok loodrecht op de straat) ter vervanging van het voormalige strodak dat vermoedelijk in de loop van de 19de eeuw verdween. Het behouden klokkentorentje heeft een opengewerkte, zeszijdige, houten klokkenkamer onder leien spits. Verankerde oostelijke tuitgevel met korfboogpoort in grijs geschilderde bakstenen omlijsting, geflankeerd door lisenen onder doorlopende lijst. Bekronend nisje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld en oculus. Later aangebracht, geschilderd opschrift "1662/ O.L.Vrouw van Strokapel b.v.o.".

Bepleisterd en beschilderd interieur met houten, classicistische lambrisering; gedrukt bepleisterd houten tongewelf met trekankers en gordelbogen op rocaille cartouches van verguld stucwerk, vermoedelijk aangebracht circa 1788.

Mobilair

Schilderijen: Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en Tenhemelopneming van Maria, beide gesigneerd J.S., XIX.

Beeldhouwwerk: Sint-Jozef met Kind, gepolychromeerd hout, tweede helft 18de eeuw; Heilige Anna verklaart Maria de Heilige Schrift, gepolychromeerd hout, tweede helft 17de eeuw; Onze-Lieve-Vrouw met Kind, gepolychromeerd hout, tweede helft 17de eeuw.

Meubilair: portiekaltaar, eik, 19de eeuw; eiken preekstoel, circa 1788; 17de-eeuwse muurkast. Glasramen met heiligenfiguren, gesigneerd P. Tuerlinckx/ Zoutwerf 3/ Mechelen/ 1931. Mooie verzameling exvoto's.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/0904.
  • EYCKMANS K., De Strokapel te Ramsel, in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo, VII, 1980, nummer 4, p. 149-154.
  • LUYTEN E., De "Strokapel" van Ramsel drie eeuwen oud, in Toerisme Provincie Antwerpen, VIII, nummer 5, augustus 1962, p. 71.

Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Strokapel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41184 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.