Kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herselt
Deelgemeente Ramsel
Straat Kapelleweg
Locatie Kapelleweg zonder nummer, Herselt (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herselt (adrescontroles: 04-06-2007 - 04-06-2007).
  • Inventarisatie Herselt (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kapel

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel, gelegen in de bocht van de weg. Baksteenbouw onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, zink), uit eind 19de eeuw, op het kadaster geregistreerd in 1898.

Rechthoekige plattegrond met gebogen sluiting. Frontongevel met rondboogdeur onder witgeschilderde druiplijst, opgenomen in een vereenvoudigde portiektravee met pilasters van gesinterde baksteen. Het frontonveld met bekronend ijzeren kruis bevat een witgeschilderd rondboognisje met beeld van Sint-Jozef. Betegeld interieur met bepleisterd tongewelf waarop Godsoog.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Herselt/Ramsel, 1898/12.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ramsel

Ramsel (Herselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.