Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Balebossen
Locatie Balebossen 16, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Langgestrekte hoeve: gevels en bedaking
gelegen te Balebossen 16 (Westerlo)

Deze bescherming is geldig sinds 03-02-1983.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze hoeve is opgetrokken in vakwerkbouw met lemen wanden en is voorzien van een strooien dak. Het materiaalgebruik maakt van deze hoeve een bijzonder voorbeeld van de Kempische hoevebouw.

Historiek

Het gebouw zou in 1866 zijn opgericht met materialen die in de onmiddellijke omgeving werden verzameld. Het gebouw werd in twee fasen uitgebreid.

Beschrijving

De ietwat afgelegen, op een afstand van de straat ingeplante en witgeschilderde hoeve betreft een langgerekt gebouw, opgetrokken in vakwerkbouw met lemen wanden op een gepikte bakstenen stoel. Het geheel is afgedekt met een strooien, afgewolfd dak. Deze dakbedekking rust op een dakgebint dat volledig geïmproviseerd werd met materialen van uiteenlopende vorm en afmetingen. De muuropeningen zijn voornamelijk rechthoekig en deels aangepast. Er zijn ook nog enkele kozijnvensters aanwezig. De achtergevel is voorzien van een moosbank en een aangebouwde latrine.

De bescherming als monument heeft enkel betrekking op de gevels en de bedaking van de hoeve. De inwendige indeling in schuur-stal-woning was op het moment van de bescherming nog aanwezig, maar was gedeeltelijk verstoord door het inbrengen van modern wooncomfort (keuken en badkamer in stalgedeelte). Het interieur van de hoeve werd daarom, voor wat de bescherming betreft, buiten beschouwing gelaten.

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000600, Balebossen 2: hoeve (gevels en bedaking), advies Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen (S.n., 1982)

Bron: -

Auteurs: Steyaert, Rita

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heultje

Westerlo (Westerlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.