Kloosterschool ()

Beeldbepalend complex van klooster (nummer 19) en school (nummer 17), gelegen op een perceel tussen de Gravin de Merodestraat en de Schoolstraat, bestaande uit een vrijstaand kloostergebouw, haaks op en evenwijdig aan de straat gelegen schoolvleugels, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock. Latere uitbreidingen van de school (heden het hoofdgedeelte met de lagere school) bevinden zich aan de Schoolstraat.

School (heden kleuterschool). Gesloten bakstenen straatzijde op plint met arduinen afzaat bestaande uit een door pijlers geritmeerde afsluitingsmuur met dekstenen waarin een korfboogpoort met arduinen boogstenen tussen hogere pijlers met arduinen puntige bekroning, voorts de kopgevel van de haaks op de straat ingeplante klassenvleugel uitgewerkt als een trapgevel met rondbogige spaarvelden waarin pseudo-kruiskozijnen en in de top een drielichtvenster met spitsbogig middenvenster, alle later ingevuld met glastegels, vervolgens de blinde gevels van de gaanderij en een aparte klas, geritmeerd door tussen lisenen besloten rechthoekige spaarvelden met getande baksteenlijst onder een houten kroonlijst op modillons. Deze gevels sluiten aan op de afsluitingsmuur van het klooster. Aan de Schoolstraat wordt het perceel tevens afgesloten met een bakstenen door pijlers geritmeerde muur met dekstenen van kunststeen. Alle volumes met zadeldaken van mechanische pannen. Klassenvleugel van twaalf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (daknok haaks op de straat). Verankerde baksteenbouw, verlevendigd door muurbanden en booglijsten van een donkerder gekleurde baksteen; verwerking van arduin voor dorpels, afzaat en plint.

Lijstgevels met houten kroonlijst op modillons, geritmeerd door tussen lisenen besloten rechthoekige spaarvelden met getande baksteenlijst; zijtrapgevels; segmentbogige muuropeningen, in de zuidgevel aan de speelplaats grote segmentboogvensters met vernieuwd schrijnwerk, in de noordgevel enkel segmentbogige bovenlichten met bewaard schrijnwerk met kleine roedeverdeling. Segmentbogige deuren, waarvan enkele nog de originele vleugeldeuren met bewaard houten schrijnwerk. Noordgevel met aanleunende gaanderij onder lessenaarsdak op gietijzeren zuiltjes die uitgeeft op een kleine met betontegels verharde koer met voormelde poort die uitgeeft op de straat.

Indeling. De segmentboogdeuren geven toegang tot twee gangen (haaks op de langsgevels) waar de deuren van de klassen op uitgeven. Twee klassen van elk drie traveeën en één klas van vier traveeën. Originele houten geschilderde klasdeuren met bovenlicht.

Apart klasgebouw met één klas van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (daknok evenwijdig aan de straat); zijtrapgevels; verwerking van arduin voor dorpels en afzaat; segmentboogvensters voorzien van bewaard houten schrijnwerk met kleine roedeverdeling; zuidgevel met uitbouw onder lessenaarsdakje, aan straat- en achterzijde uitgewerkt met trapgeveltjes, houten kroonlijst op modillons; segmentbogige muuropeningen met bewaard schrijnwerk. Voormelde klas is toegankelijk via een zijdeur in de gaanderij of via een aparte gang in de uitbouw. Tussen beide klasvleugels een gaanderij van zes traveeën onder pannen zadeldakje (daknok evenwijdig aan de straat) op houten standvinken met arduinen sokkel, verhard met betontegels, afgelijnd met een arduinen boord. Gevelbrede houten zitbank tegen de straatmuur. Aan het bijgebouw van het klooster palend voormalig toiletgebouwtje, heden aangepast tot speelhuisje, deuren verwijderd; houten balken en standvinken op arduinen sokkel, afgelijnd met een arduinen boord.

Met betontegels geplaveide speelplaats. Aanpalende uitbreidingen van de jaren 1960: bakstenen gebouwen onder platte daken met grote rechthoekige vensterpartijen.


Bron: Beschermingsdossier DA002496 (2009)
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: School [online], https://id.erfgoed.net/teksten/130644 (geraadpleegd op ).


School ()

School opgericht in 1914-1922 in opdracht van gravin Jeanne de Merode. Gesloten straatgevel geritmeerd door lisenen en baksteenfriezen. Korfboogpoort met hardstenen sluit- en aanzetstenen tussen hogere pijlers met hardstenen bekroning.

Schoolvleugel van één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). Aan straatzijde trapgevel met verdiepte korfboognissen waarin kruiskozijnen met hardstenen dorpels, in de top drielichtvenster met hoger spitsbogig middenvenster. Sierankers. Aansluitende lijstgevels met ritmerende lisenen.


Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: School [online], https://id.erfgoed.net/teksten/41248 (geraadpleegd op ).