Parochiehuis ()

Parochiecentrum, heden genaamd de Merodezaal, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock.

Baksteenbouw van zes op drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (daknok haaks op het dorpsplein, mechanische pannen). Kopgevel die uitgeeft op het dorpsplein rijker uitgewerkt als tuitgevel met tussen lisenen besloten spaarvelden, bovenaan uitgewerkt met boogfries eindigend op kraagsteentjes, met verwerking van arduin voor kraagstenen, dekstenen van aandak, afzaat van plint en boog- en hoekstenen van inkom en met rondboognis waarin Heilig Hartbeeld. Langsgevels uitgewerkt met rechthoekige spaarvelden voorzien van een getande baksteenlijst. Oorspronkelijk segmentbogige vensters, heden verbouwd tot rechthoekige (westgevel) of gedicht (oostgevel). Oostgevel met later toegevoegde haakse aanbouw onder plat dak, recent bepleisterd en beschilderd. Bij de laatste renovatiewerken werden de gevels gereinigd en heringevoegd, het schrijnwerk van alle muuropeningen vernieuwd en op de bakstenen afzaat van de plint arduinen lekdrempels aangebracht (zie westgevel). Segmentbogige inkom waarbij het voormalige afdak in de vorm van een zadeldakje vervangen werd door een glazen luifel. Interieur. Eén grote vernieuwde ruimte die aansluit op een af te scheiden nevenruimte met bar (aanbouw).

Aan de noordzijde een aansluitende omhaagde bidtuin met Lourdesgrot (1954), Calvarie en een sokkel waar eertijds het beeld van pastoor Hellemans (1961) opstond. Langgerekt met gras begroeid perceel met paadjes en enkele oude bomen (kastanje, plataan, linde). Grot van imitatierotsen in kunstbeton met altaar- en beeldennis, afgesloten met eenvoudig witgeschilderd ijzeren hekje met initialen AVM. Mogelijk vervaardigd door de firma Janssen en Zonen uit Westmeerbeek. Witgeschilderd Onze Lieve Vrouwebeeld in nis waaronder opschrift; witgeschilderd altaar. Recente betonnen zitbanken. Calvarievoorstelling op een verhevenheid, aan de voorzijde afgewerkt met blokken van graniet. Kruis van kunstbeton; witte stenen beelden, beeld van Johannes inmiddels verdwenen.


Bron: Beschermingsdossier DA002496 (2009)
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiehuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/130641 (geraadpleegd op ).


Parochiehuis ()

Aan de hoek met de Processieweg. Parochiehuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, op kadaster geregistreerd in 1928.

Baksteenbouw van zes + drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). Tuitgevel met verdiepte boognissen. Centrale, overluifelde steekboogdeur en Heilig Hartbeeld in rondboognis. Zijgevel geritmeerd door lisenen waartussen aangepaste rechthoekige vensters.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Westerlo, schetsen 1928/36.

Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiehuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/41253 (geraadpleegd op ).