Pastorie van Heultje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Processieweg
Locatie Processieweg 1, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van Heultje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrijstaande pastorie in neotraditionele stijl, gelegen tegenover de kerk, gebouwd in 1896-1898 (zie gevelsteen naast inkom, eerstesteenlegging 1/10/1896) naar ontwerp van P. Langerock (ontwerp dateert van juli 1895).

Deels onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (daknok evenwijdig aan de straat, leien). Verankerde baksteenbouw op dito plint met omlopende muurbanden van witte baksteen. Lijstgevels met houten kroonlijst op dito modillons. Tegen de zuidelijke zijgevel een haakse aanbouw van één bouwlaag; vermoedelijk bestond de oorspronkelijke aanbouw slechts uit het eerste travee onder lessenaarsdak (golfplaten), later werd dit uitgebreid met het volume onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde arduinen lekdrempels en dito lateien onder ontlastingsboog, in de voorgevel met gekleurde booglijst. Overwegend origineel schrijnwerk; inkomdeur met lateiconsooltjes en een getralied bovenlicht; beluikte benedenvensters. In voorgevel neogotische nis met beeld van de Goede Herder. Achterste gedeelte onderkelderd, zie getraliede met arduin omlijste keldervensters in achtergevel. Aanbouw met segmentbogige venstertjes en deuren.

Typische planindeling interieur

Gelijkvloers. Centrale gang met links en rechts telkens twee vertrekken, rechts aaneengeschakeld. Gang met lambrisering, beschilderd met een houtimitatie. Tegen de achtergevel een bordestrap waaronder een afkasting met trap naar de kelder. Originele binnendeuren (pitchpine). Eenvoudige vertrekken met vlak plafond, marmeren schouwen en vloeren bekleed met balatum. De op het ontwerp voorziene uitbouw tegen de achtergevel met inkomportaal en wc werd niet uitgevoerd. Verdieping. Centrale gang met aan weerszijden twee kamers; (later ingebrachte?) sanitaire ruimte tussen de twee voorste vertrekken.

Met beuk behaagd perceel; voortuin aangelegd met met buxus omzoomde perken en afgesloten met een ijzeren poort tussen dito hekpijlers met bolornament. Achtertuin zonder specifieke aanleg.

Bron: Besch DA002496 (2009)

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Processieweg

Processieweg (Westerlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.