Teksten van Pastorie van Heultje

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41256

Pastorie van Heultje ()

Vrijstaande pastorie in neotraditionele stijl, gelegen tegenover de kerk, gebouwd in 1896-1898 (zie gevelsteen naast inkom, eerstesteenlegging 1/10/1896) naar ontwerp van P. Langerock (ontwerp dateert van juli 1895).

Deels onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (daknok evenwijdig aan de straat, leien). Verankerde baksteenbouw op dito plint met omlopende muurbanden van witte baksteen. Lijstgevels met houten kroonlijst op dito modillons. Tegen de zuidelijke zijgevel een haakse aanbouw van één bouwlaag; vermoedelijk bestond de oorspronkelijke aanbouw slechts uit het eerste travee onder lessenaarsdak (golfplaten), later werd dit uitgebreid met het volume onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde arduinen lekdrempels en dito lateien onder ontlastingsboog, in de voorgevel met gekleurde booglijst. Overwegend origineel schrijnwerk; inkomdeur met lateiconsooltjes en een getralied bovenlicht; beluikte benedenvensters. In voorgevel neogotische nis met beeld van de Goede Herder. Achterste gedeelte onderkelderd, zie getraliede met arduin omlijste keldervensters in achtergevel. Aanbouw met segmentbogige venstertjes en deuren.

Typische planindeling interieur

Gelijkvloers. Centrale gang met links en rechts telkens twee vertrekken, rechts aaneengeschakeld. Gang met lambrisering, beschilderd met een houtimitatie. Tegen de achtergevel een bordestrap waaronder een afkasting met trap naar de kelder. Originele binnendeuren (pitchpine). Eenvoudige vertrekken met vlak plafond, marmeren schouwen en vloeren bekleed met balatum. De op het ontwerp voorziene uitbouw tegen de achtergevel met inkomportaal en wc werd niet uitgevoerd. Verdieping. Centrale gang met aan weerszijden twee kamers; (later ingebrachte?) sanitaire ruimte tussen de twee voorste vertrekken.

Met beuk behaagd perceel; voortuin aangelegd met met buxus omzoomde perken en afgesloten met een ijzeren poort tussen dito hekpijlers met bolornament. Achtertuin zonder specifieke aanleg.


Bron: Besch DA002496 (2009)
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie van Heultje [online], https://id.erfgoed.net/teksten/130640 (geraadpleegd op ).


Pastorie ()

Pastorie in omhaagde tuin, ten westen van de dorpskom. Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), van 1896 (zie gevelsteen) naar ontwerp van P. Langerock.

Verankerde bak- en natuurstenen lijstgevel met banden van witte baksteen. Rechthoekige muuropeningen met arduinen lateien en lekdrempels. Beluikte benedenvensters. Deur met lateiconsoles en betralied bovenlicht. Links naast de deur eerste steen met jaartal, rechts neogotische nis met beeld van de Goede Herder. Zijgevels met uitgewerkte schoorsteenaanzetten.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Westerlo, schetsen 1898/39.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, plannen 8, Westerlo.
  • Westerloo, Brochure Jos Sterckx, Westerlo, circa 1908, p. 26-27, (gegevens verstrekt door de gemeentelijke Cultuurdienst).

Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie van Heultje [online], https://id.erfgoed.net/teksten/41256 (geraadpleegd op ).