Parochiekerk Sint-Niklaas

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Zoerle-Parwijs
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 9, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Erfgoed WOI Provincie Antwerpen (thematische inventarisatie: September 2013 - Maart 2018).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Niklaas

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Niklaas

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Niklaas met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beschrijving

Georiënteerde classicistische pseudo-basiliek van 1777-1778 met gevelsteen en chronogram "DIVo nICoLao eXstrUCtUM", bouwmeester was Michel Noblesse. Verbouwd in 1879 en in 1989 gerestaureerd naar ontwerp van W. Van Dyck van 1987.

Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor hoekblokken, afzaat, deuromlijsting en steigergaten, sporadisch gebruik van ijzerzandsteen. Driebeukige plattegrond met uitspringende westtoren onder ingesnoerde leien spits, schip van vier traveeën en koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, flankerende lagere aanbouwsels ter hoogte van de toren en in de kooroksels; leien zadeldak en lessenaarsdaken.

In westgevel segmentboogdeur met waaier in een zandstenen omlijsting met neuten, imposten en sluitsteen onder gebogen waterlijst, hoger gelijkvormig bovenvenster in vlakke zandstenen omlijsting. Voorts segmentbogige vensters met neg- en boogstenen van zandsteen en ijzeren harnas in de door een bepleistezrde kroonlijst afgelijnde noord- en zuidgevels en in de twee koortraveeën; blinde sluiting. Rechthoekige venster in arduinen omlijsting in de zuidelijke sacristie.

Bepleisterd en beschilderd interieur met basilicale opstand. Rondbogen op zuilen met lijstkapiteel. Kruisgewelven en gordelbogen, in middenbeuk uitlopend op geornamenteerde consoles, in de zijbeuken op pilasters. Eveneens ordonnerende pilasters in het koor; straalgewelf met brede ribben in de koorsluiting.

Mobilair. Schilderijen van de Vlaamse School uit de 17de en de 18de eeuw. Beeldhouwwerk. Gepolychromeerde houten beelden uit de 17de eeuw. Beeld van Sint-Sebastiaan uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Meubilair. Portiekaltaren uit de tweede helft van de 17de eeuw. Eiken 18de-eeuwse biechtstoelen. Communiebank met beelden van de Evangelisten en allegorische voorstellingen. Doorlopende lambrisering met kerkmeestersbanken (tweede helft van de 18de eeuw). Eind 18de-eeuwse en 19de-eeuwse grafstenen. Glasramen uit het derde kwart van de 19de eeuw en van circa 1900. Doksaal met balustrade uit de tweede helft van de 18de eeuw.

  • DE WINTER K., Het kerkelijk leven in de parochie Westerlo en haar dochterparochie Zoerle (1559-1789), in Jaarboek 1985 Heemkring Ansfried Westerlo v.z.w., p. 136.
  • DE WINTER K. & HOLEMANS F., Het ontstaan van de parochie Zoerle, in Jaarboek 1981, Heemkring Ansfried Westerlo v.z.w.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Westerlo, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 37-39.
  • VAN SPILBEECK W., De abdij van Tongerloo. Geschiedkundige navorsingen, Lier-Geel, 1888, Facsimile uitgave, Instrumenta Praemonstratensia, fasc. I, Averbode, 1997, p. 539-540.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Aanvullende informatie

In de kerk kleine gedenksteen voor gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog.

Van Severen, Elke (01-02-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Westerlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.