erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Niklaas

bouwkundig element
ID
41305
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41305

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde classicistische pseudo-basiliek van 1777-1778 met gevelsteen en chronogram "DIVo nICoLao eXstrUCtUM", bouwmeester was Michel Noblesse. Verbouwd in 1879 en in 1989 gerestaureerd naar ontwerp van W. Van Dyck van 1987.

Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor hoekblokken, afzaat, deuromlijsting en steigergaten, sporadisch gebruik van ijzerzandsteen. Driebeukige plattegrond met uitspringende westtoren onder ingesnoerde leien spits, schip van vier traveeën en koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, flankerende lagere aanbouwsels ter hoogte van de toren en in de kooroksels; leien zadeldak en lessenaarsdaken.

In westgevel segmentboogdeur met waaier in een zandstenen omlijsting met neuten, imposten en sluitsteen onder gebogen waterlijst, hoger gelijkvormig bovenvenster in vlakke zandstenen omlijsting. Voorts segmentbogige vensters met neg- en boogstenen van zandsteen en ijzeren harnas in de door een bepleistezrde kroonlijst afgelijnde noord- en zuidgevels en in de twee koortraveeën; blinde sluiting. Rechthoekige venster in arduinen omlijsting in de zuidelijke sacristie.

Bepleisterd en beschilderd interieur met basilicale opstand. Rondbogen op zuilen met lijstkapiteel. Kruisgewelven en gordelbogen, in middenbeuk uitlopend op geornamenteerde consoles, in de zijbeuken op pilasters. Eveneens ordonnerende pilasters in het koor; straalgewelf met brede ribben in de koorsluiting.

Mobilair. Schilderijen van de Vlaamse School uit de 17de en de 18de eeuw. Beeldhouwwerk. Gepolychromeerde houten beelden uit de 17de eeuw. Beeld van Sint-Sebastiaan uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Meubilair. Portiekaltaren uit de tweede helft van de 17de eeuw. Eiken 18de-eeuwse biechtstoelen. Communiebank met beelden van de Evangelisten en allegorische voorstellingen. Doorlopende lambrisering met kerkmeestersbanken (tweede helft van de 18de eeuw). Eind 18de-eeuwse en 19de-eeuwse grafstenen. Glasramen uit het derde kwart van de 19de eeuw en van circa 1900. Doksaal met balustrade uit de tweede helft van de 18de eeuw.

  • DE WINTER K., Het kerkelijk leven in de parochie Westerlo en haar dochterparochie Zoerle (1559-1789), in Jaarboek 1985 Heemkring Ansfried Westerlo v.z.w., p. 136.
  • DE WINTER K. & HOLEMANS F., Het ontstaan van de parochie Zoerle, in Jaarboek 1981, Heemkring Ansfried Westerlo v.z.w.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Westerlo, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 37-39.
  • VAN SPILBEECK W., De abdij van Tongerloo. Geschiedkundige navorsingen, Lier-Geel, 1888, Facsimile uitgave, Instrumenta Praemonstratensia, fasc. I, Averbode, 1997, p. 539-540.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :

Aanvullende informatie

In de kerk kleine gedenksteen voor gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog.
Auteurs : Van Severen, Elke
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Niklaas [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41305 (Geraadpleegd op )