Pastorie Sint-Rumoldusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Steenokkerzeel
Straat Keizerinlaan
Locatie Keizerinlaan 1, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Steenokkerzeel (actualisaties: 20-03-2006 - 20-03-2006).
  • Adrescontrole Steenokkerzeel (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Steenokkerzeel (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Rumoldusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 30-09-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

U-vormig gebouw ingeplant op een omgrachte en bij het voormalige kasteeldomein Ham aansluitende kavel met breukstenen omheiningsmuur. De historiek ziet er volgens de literatuur uit als volgt: een in de 16de eeuw vermelde pastorie, vernield in 1596 door brand en in 1606 door storm, wordt in 1618 door een nieuwe constructie vervangen, die in 1635 reeds wordt vergroot en in 1748 hersteld; in 1787 wordt de hoofdvleugel opgetrokken mits aanpassing van de bestaande delen; tenslotte worden in 1857 en 1859 aanpassingswerken vermeld. Recente brand.

Heden is het een verlaten, enigszins verwaarloosde constructie met grosso modo 19de-20ste-eeuws uitzicht doch zichtbare elementen uit het eerste kwart van de 17de eeuw en het laatste kwart van de 18de eeuw.

Noordwestvleugel bestaande uit vijf traveeën en een haakse zesde travee ten westen, met twee verdiepingen en doorlopend zadeldak (pannen), en ten noorden een bijbouw van twee traveeën onder lessenaarsdak; deze vleugel werd vermoedelijk in 1787 opgetrokken mits behoud van de oudere kern, doch de gevelbepleistering belet een nauwkeurige ontleding.

Zuidoostgevel gemarkeerd door een duidelijk van 1787 daterende middentravee: rechthoekig bovenvenster in een sober uitgewerkte zandstenen omlijsting met druiplijst en uitgelengde dunne volutes, ter bekroning van de door een kleine pui voorafgegane deur met rechthoekige omlijsting en druiplijst. De overige vensters met lekdrempels hebben een 19de-eeuws voorkomen, hoewel ze op de begane grond aanpassingen zouden kunnen zijn van oudere muuropeningen. Gelijksoortige ordonnantie in de achtergevel, op de deurtravee na: bovenvenster met sobere versiering en deuromlijsting gemarkeerd door geprofileerde lateiconsooltjes.

De gevel van het bijgebouw ten noorden bewaart achteraan in het bovendeel een gedichte muuropening met zandstenen tussenstijl (hergebruikt?).

De zijgevel van de haakse westtravee laat een hoge zandstenen onderbouw zichtbaar, die naadloos doorloopt in de haakse zuidwestervleugel.

Laatstgenoemde met zandstenen kroonlijst klimt vermoedelijk op tot begin 17de eeuw doch werd aangepast in de 18de eeuw (mansardedak) en deels gecementeerd in de loop van de 19de-20ste eeuw; de afgeschuinde plint en een behouden getralied kruisvenster met zandstenen negblokken en uitspringend beloop van middenkalf en latei, dateren wellicht nog uit de 17de eeuw.

De haakse noordoostvleugel met mansardedak (leien en pannen), is een zandstenen constructie met eveneens aangepaste oude kern; tegen de langsgevel op de binnenplaats werd een kwartcirkelvormige serre gebouwd waarachter een zandstenen steekboogdeur (tweede helft 18de eeuw) en een rondboogpoort schuil gaan; de achtergevel heeft een zandstenen deurtje met negblokken en kwartronde lateiconsooltjes.

Restauratie in het vooruitzicht.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Tuin van de pastorie van de Sint-Rumolduskerk

Keizerinlaan 1 (Steenokkerzeel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.