erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
41331
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41331
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige traditionele hoeve met bestaande gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, heden afzonderlijk aangepast als verschillende woningen.

Zandsteenbouw met latere aanpassingen in baksteenbouw. Eénlaags boerenhuis onder zadeldak (pannen, en kunstleien), (nummer 53), (nok loodrecht op straat), met aangepaste muuropeningen aan de erfzijde; resterende deurposten van hoek- en negblokken. In de achtergevel, gedichte rondboogdeur afgewerkt met vlakke negblokken en boogstenen met kwarthol beloop; links ervan, een klein rechthoekig venstertje. Zandstenen zijgevel: aandak met top- en schouderstukken en muurvlechtingen van zandsteen.

Latere muuropeningen in de gecementeerde onderbouw. Dienstgebouw (nummer 51) onder aangepast pannen zadeldak, (nok evenwijdig aan straat), met aangepaste deur- en vensteropeningen in bakstenen omlijstingen (19de-20ste eeuw) en recentere muuropeningen onder betonnen latei (tweede helft 20ste eeuw).

Aangepast dienstgebouw (nummer 55) met resterend gedeelte afgewerkt met zandstenen aandak met topstuk en zandstenen vlechtingen; gevelsteen met opschrift HCVL/ 17(8?)7. Deels aangepast als garage; resterende onderdelen van het oud gebint (telmerken).


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41331 (Geraadpleegd op )