Kasteel de Kerckhove d'Exaerde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Steenokkerzeel
Straat Billaststraat
Locatie Billaststraat 34, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Steenokkerzeel (actualisaties: 20-03-2006 - 20-03-2006).
  • Adrescontrole Steenokkerzeel (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Steenokkerzeel (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel d'Exaerde

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Kasteel de Kerckhove d'Exaerde

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Humelgem

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bak- en natuurstenen gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd circa 1870 in opdracht van J. de Kerckhove d'Exaerde, ondervoorzitter van het Rekenhof.

Het nu verwaarloosde tweelaagse gebouw met leien bedaking werd ingeplant in een boomrijk park; het vertoont een trapgevel met volute en frontonbekroning boven de twee rechtertraveeën, een donjonachtig, uitstekend middelgedeelte met overstekende bovenbouw en spietorentjes, dat voorheen gemarkeerd was door een opengewerkte dakruiter met bolspits; hoge zijtrapgevel. Getoogde muuropeningen verlevendigd met hoek- en boogstenen met diamantkopversiering; uitgewerkte deuromlijsting met drieledig bovenlicht onder een driehoekig fronton.

Sedert 1954 werd het noordelijk gedeelte van het park verkaveld voor alleenstaande woningen; het kasteel werd hetzelfde jaar aangekocht door het gemeentebestuur en wisselvallig en sporadisch gebruikt als jeugdtehuis.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Park van het Kasteel de Kerckhove d'Exaerde

Billaststraat 36 (Steenokkerzeel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.