Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Steenokkerzeel
Straat Billaststraat
Locatie Billaststraat 19-21, 27, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)
Status Deels Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Steenokkerzeel (actualisaties: 20-03-2006 - 20-03-2006).
  • Adrescontrole Steenokkerzeel (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Steenokkerzeel (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Humelgem

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze gebouwen vormden vermoedelijk voorheen één geheel van zandstenen constructies met achteraan een bak- en breukstenen omheiningsmuur, opklimmend tot de 17de of 18de eeuw, doch grondig aangepast en recentelijk verminkt door ingeplante nieuwbouw (nummers 23-25).

Nummer 19. L-vormig gebouw van witgeschilderde breuksteen met pannen zadeldaken, mogelijk een verbouwd wagenhuis. Rondboogpoort van zandsteen met uitstekende imposten en sluitsteen; sporen van rondbogen achteraan, en hergebruikte vensterposten met sponning.

Nummer 21. L-vormig gebouw, mogelijk het vroegere woonhuis. Achterbouw met twee en een halve verdieping en leien tentdak; gedeeltelijke cementering bemoeilijkt een nauwkeurige datering; uitstekende plint met kwarthol profiel, onderbroken voor de muuropeningen. Sporen van een afgebroken gebouw tegen de zijgevel. Haakse bijbouw tegen de voorgevel, afgedekt met een leien mansardedak; gevelsteen van arduin met jaartal 1757. Zandsteenbouw met bakstenen bovenverdieping. Verbouwde begane grond en aanleunende uitbreidingen uit de 20ste eeuw.

Nummer 27. Aan de straatkant, een woonhuis met twee verdiepingen en zadeldak (pannen), met oudere kern in de rechterzijgevel: zandsteenbouw met bakstenen vlechtingen; gecementeerde voorgevel en rechthoekige muuropeningen. Haakse, oudere constructie achteraan (nok loodrecht op straat) onder steil zadeldak met schild (pannen); keermuur met top- en schouderstukken.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Humelgem

Aarschotstraat, Billaststraat, Perpetstraat, Processieweg, de Kerchove d'Exaerdestraat (Steenokkerzeel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.