Hoeve De Vleug

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Steenokkerzeel
Straat Billaststraat
Locatie Billaststraat 31, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Steenokkerzeel (actualisaties: 20-03-2006 - 20-03-2006).
  • Adrescontrole Steenokkerzeel (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Steenokkerzeel (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve De Vleug

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-1990.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve De Vleuge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Humelgem

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982.

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met zandstenen gebouwen en omheiningsmuur rondom het geplaveid erf. Het poortgebouw zogenaamd "Duifhuis" of "De Vleuge", wordt doorgaans gedateerd in de 15de eeuw en is 1894-1901 gerestaureerd naar ontwerp van architect Paul Hankar en onder leiding van G. Van Noten.

Zandstenen poorttoren van drie bouwlagen met een zadeldak (leien), trapgevels (vier trappen en top), en een ronde traptoren links. Voorgevel gemarkeerd door de overkragende ronde hoektorentjes op de derde verdieping, en door de kroonlijst op blindboogjes in overstek, met gerestaureerde spuwers. Korfboogpoort en -voetgangersdeur, afgewerkt met rondboogdruiplijsten; doorgangen met tongewelven. Voorts kleine rechthoekige venstertjes in de gevels. Binnenin, gerestaureerde houten zolderingen en een gebint met telmerken en koningsstijl. Woonverdieping met een laatgotische schouw van zandsteen met gebeeldhouwd vrouwen- en mannenhoofd ter afwerking van de dragers; drie muurnissen met drielobtracering, en bekroond met pinakel en kruisbloem.

Boerenhuis met één bouwlaag (nok loodrecht op straat) afgedekt met een zadeldak (leien) daterend uit de 17de - eerste helft 18de eeuw; zandstenen gebouw met afgeschuinde plint. Voormalige kruiskozijnen, een met bakstenen ontlastingsboog, en een tweede met uitspringende latei en een wigvormig ontlastingssysteem opgenomen in een beter gekapte steenlaag. Rondboogdeur met kwartholle neg, negblokken en druiplijst met gestrekte uiteinden. In achter- en zijgevels, rechthoekige vensters met uitspringende latei. Getrapte straatgevel (tien treden en top) en zijpuntgevel met bakstenen vlechtingen.

Dwarsschuurtje in het verlengde; zandstenen gebouw met zadeldak (pannen), voorzien van een rechthoekige deur met lateiconsoles en bakstenen ontlastingsboog, en een recentere schuurpoort (houten latei). Recente bijbouwen op en tegen de omheiningsmuur.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Humelgem

Aarschotstraat, Billaststraat, Perpetstraat, Processieweg, de Kerchove d'Exaerdestraat (Steenokkerzeel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.