Pastorie Sint-Catharinaparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Steenokkerzeel
Straat Billaststraat
Locatie Billaststraat 37, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Steenokkerzeel (actualisaties: 20-03-2006 - 20-03-2006).
  • Adrescontrole Steenokkerzeel (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Steenokkerzeel (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Catharinaparochie

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Humelgem

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gebouw uit de 18de eeuw met kern uit de 17de eeuw gelegen in een tuin omgeven door een breukstenen muur. Zandsteenbouw met twee verdiepingen van zes traveeën afgedekt met een zadeldak (leien). Voormalige kruisvensters afgewerkt met negblokken en voorzien van nieuwe dorpels en lateien van arduin. Rechthoekige deur met zandstenen negblokken doch latei en tussendorpel van arduin. Veranda van glas en hout tegen de achtergevel.

Zandstenen zijpuntgevels met vlechtingen van gesinterde steen en in de oostzijgevel een jaarsteen "Anno 1787" in de top, boven rechthoekige vensters omlijst met gesinterde baksteen. In de breukstenen omheiningsmuur, een ingangsdeurtje uit de eerste helft van de 18de eeuw met zandstenen rondboogomlijsting verrijkt met negblokken, geprofileerde imposten, druipsleutel en een korte, op spiraaltjes uitlopende waterlijst.

Ten westen ervan, in dezelfde breukstenen muur, een "Anno 1723" gedateerde gelijksoortige en met een rechthoekig kapelletje bekroonde omlijsting van een deur die toegang verleent tot de bijgebouwen uit begin 20ste eeuw.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Humelgem

Aarschotstraat, Billaststraat, Perpetstraat, Processieweg, de Kerchove d'Exaerdestraat (Steenokkerzeel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.