erfgoedobject

Hoeve Pachthof van de Laet

bouwkundig element
ID
41379
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41379

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pachthof van de Laet, voormalige hoeve uit de 18de eeuw, circa 1935 gerestaureerd en aangepast als weekeindhuis.

Eénlaagse gebouwen in L-vorm, afgedekt met een zadeldak (pannen), waarvan de helling werd aangepast. Zandsteenbouw in breuksteenverband. Voormalige kruis- of halve kruisvensters waarvan sporadisch nog het ontlastingssysteem of de zandstenen posten overblijven, doch die sterk zijn aangepast; overigens ook nieuwe muuropeningen.

De zandstenen rondboogdeuren zijn of oorspronkelijk of gerestaureerd (soms hergebruikt): ofwel in vlakke omlijstingen, ofwel voorzien van imposten en sluitsteen, en de huisdeur bovendien nog met een druiplijst en een oculus met imposten, sluitsteen en druiplijst (nieuwe gevelsteen met kinkhoorn en Wulloks, naam der huidige eigenaars); in het bijgebouwtje onder lessenaarsdak tegen de zijgevel, rondboogdeur met opschrift "Anno/1738" op de imposten en monogram IHS op de sluitsteen. In dezelfde zijgevel, gevelstenen met jaartallen 1639 tussen twee oculi, en 1736 in de top, wijzend op achtereenvolgende brandrampen of herstellingen; sporen van bakstenen vlechtingen. Gedempte ronde waterput van zandsteen met schommelpers.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :

Aanvullende informatie

De hoeve is volledig omgeven door boomgaarden. Deze boomgaarden zijn voor het eerst zichtbaar op de topografiche kaart van 1969.

  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
Auteurs : Verwinnen, Katrien
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Pachthof van de Laet [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41379 (Geraadpleegd op )