Hoeve Drie Torens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Teniershoeve
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Perk
Straat Huinhovenstraat
Locatie Huinhovenstraat 16, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Steenokkerzeel (actualisaties: 20-03-2006 - 20-03-2006).
  • Adrescontrole Steenokkerzeel (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Steenokkerzeel (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Drie Torens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve Drie Torens

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-1973.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Hoeve Drie Torens met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-1973.

Beschrijving

Drietorenhof, dat in 1663 werd aangekocht door David Teniers en dat oorspronkelijk Hoenenhove heette, sedert 1592 reeds Drye torrens; voorheen een aanhorigheid van het Steen te Elewijt; afbeeldingen uit de 17de eeuw tonen een complex kasteel en een poortpaviljoen; een zicht van 1830 toont hetzelfde poortgebouw, een boerenhuis en een dienstgebouw ertegenover.

Heden zijn overgebleven: de sporen van de ringgracht (straatkant), twee vierkante hekpijlers van zandsteen, een deel van de breukstenen omheiningsmuur met het op de oude voorstellingen afgebeelde poortgebouw (veldzijde), het voormalige boerenhuis (heden koestal) en een langsschuur.

Vierkant voormalig poortgebouw (heden duivenhok), opklimmend tot de 16de-17de eeuw; zandstenen onderbouw en een uit een houtconstructie bestaande bovenbouw met houten bebording die aan de buitenkant met leien of golfplaten is bekleed, en die eertijds uitliep op een puntgevel met windbord en afgedekt was met een zadeldak. Aan de erfzijde, een poort met houten latei doch posten met holronde neg van zandsteen. Aanzet van een muurpand van baksteen met speklagen van zandsteen.

Naast het in 1934 gebouwde woonhuis, het als koestal gebruikte voormalige boerenhuis met één bouwlaag en gebogen, op houten modillons gedragen zadeldak (pannen), uit de 17de-18de eeuw; licht bepleisterde en beschilderde zandsteenbouw; nieuwe muuropeningen doch dichtgemetselde rondboogdeur met kwartholle neg voorzien van uitspringende imposten en sluitsteen; erboven, een gestrekte lijst van een gevelsteen(?).

Rechterzijpuntgevel met vlechtingen, top- en schouderstukken; de in het nieuwe huis geïntegreerde linkerzijgevel behoudt een trapgevel (9 treden en topstuk) aan de voorgevelkant en een schouderstuk aan de achtergevel. Bijgebouwen tegen de achtergevel en twee vierkante vensters in zandstenen omlijstingen. Binnenin, bewaarde zoldering met kinder- en moerbalken met geprofileerde sloffen.

Haaks geplaatste, alleenstaande langsschuur met fraai volume; daterend uit de 17de-18de eeuw. Zandsteenbouw in breuksteenverband afgedekt met een aan beide zijden afgesnuit zadeldak (pannen en golfplaten); bakstenen vlechtingen in de zijpuntgevels, en aan een zijde, een houten overkraging boven de overhoeks geplaatste inrijpoort. In de langsgevel, een deurtje met zandstenen posten van negblokken en houten latei.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Perk

Perk (Steenokkerzeel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.