erfgoedobject

Hoeve Drie Torens

bouwkundig element
ID
41382
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41382

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Drie Torens
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Drie Torens
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Hoeve Drie Torens met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Drietorenhof, dat in 1663 werd aangekocht door David Teniers en dat oorspronkelijk Hoenenhove heette, sedert 1592 reeds Drye torrens; voorheen een aanhorigheid van het Steen te Elewijt; afbeeldingen uit de 17de eeuw tonen een complex kasteel en een poortpaviljoen; een zicht van 1830 toont hetzelfde poortgebouw, een boerenhuis en een dienstgebouw ertegenover.

Heden zijn overgebleven: de sporen van de ringgracht (straatkant), twee vierkante hekpijlers van zandsteen, een deel van de breukstenen omheiningsmuur met het op de oude voorstellingen afgebeelde poortgebouw (veldzijde), het voormalige boerenhuis (heden koestal) en een langsschuur.

Vierkant voormalig poortgebouw (heden duivenhok), opklimmend tot de 16de-17de eeuw; zandstenen onderbouw en een uit een houtconstructie bestaande bovenbouw met houten bebording die aan de buitenkant met leien of golfplaten is bekleed, en die eertijds uitliep op een puntgevel met windbord en afgedekt was met een zadeldak. Aan de erfzijde, een poort met houten latei doch posten met holronde neg van zandsteen. Aanzet van een muurpand van baksteen met speklagen van zandsteen.

Naast het in 1934 gebouwde woonhuis, het als koestal gebruikte voormalige boerenhuis met één bouwlaag en gebogen, op houten modillons gedragen zadeldak (pannen), uit de 17de-18de eeuw; licht bepleisterde en beschilderde zandsteenbouw; nieuwe muuropeningen doch dichtgemetselde rondboogdeur met kwartholle neg voorzien van uitspringende imposten en sluitsteen; erboven, een gestrekte lijst van een gevelsteen(?).

Rechterzijpuntgevel met vlechtingen, top- en schouderstukken; de in het nieuwe huis geïntegreerde linkerzijgevel behoudt een trapgevel (9 treden en topstuk) aan de voorgevelkant en een schouderstuk aan de achtergevel. Bijgebouwen tegen de achtergevel en twee vierkante vensters in zandstenen omlijstingen. Binnenin, bewaarde zoldering met kinder- en moerbalken met geprofileerde sloffen.

Haaks geplaatste, alleenstaande langsschuur met fraai volume; daterend uit de 17de-18de eeuw. Zandsteenbouw in breuksteenverband afgedekt met een aan beide zijden afgesnuit zadeldak (pannen en golfplaten); bakstenen vlechtingen in de zijpuntgevels, en aan een zijde, een houten overkraging boven de overhoeks geplaatste inrijpoort. In de langsgevel, een deurtje met zandstenen posten van negblokken en houten latei.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Drie Torens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41382 (Geraadpleegd op )