erfgoedobject

Gesloten hoeve Laathof

bouwkundig element
ID
41383
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41383

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve Laathof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Heden genaamd Laathof doch in 1474 vermeld als feodaal goed Hof van Ranst en afhankelijk van Perk; gesloten hoeve met gebouwen uit de 18de-19de eeuw en met oudere kern, gegroepeerd rondom een ruime geplaveide binnenplaats en omringd door behouden en met bomen omzoomde watergrachten.

Poorttoren aan de veldzijde afgedekt met een tentdak met leien bolspitsbekroning, gedateerd 1739. Rondbooginrijpoort van zandsteen met imposten en sluitsteen en bekroond met de gedateerde wapensteen van de prinsen van Rubempre, de eigenaars van het goed tijdens de 18de eeuw. Aan de erfzijde, een zandstenen kroonlijst en een bakstenen korfbooginrijpoort; bakstenen tongewelf in de doorgang.

Ten zuidwesten, boerenhuis met één bouwlaag en pannen zadeldak, in kern opklimmend tot einde 17de-begin 18de eeuw. Oorspronkelijke zandsteenbouw verhoogd met een halve verdieping van baksteen. Vernieuwde rechthoekige muuropeningen doch zandstenen ontlastingsbogen van de oorspronkelijke. Haakse stal met een afgeschuinde plint van zandsteen (17de-18de eeuw) en een bovenbouw van baksteen. Drie zandstenen rondboogdeuren en, in de hoek met de woning, een opkamervenster met zandstenen posten.

In het verlengde van het boerenhuis, een stal in breuksteen met rechthoekige muuropeningen en haaks erop, een dienstgebouw uit de 19de eeuw.

Langsschuur tegenover het boerenhuis, met resten van een oudere breukstenen onderbouw in de achtergevel. Voor de schuur, een ronde zandstenen onderbouw van een vroeger dorshuis(?).

Karrenhuis in de noordwesthoek met een voorgevel uit de 19de eeuw doch een oudere achtergevel in vakwerk.

Dienstgebouw naast de poorttoren eveneens met oudere sporen in de achtergevel. Mooi gelegen complex, in de nabijheid van het Drietorenhof en belangrijk omwille van het landschap van de ringgracht met bomenrijen.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve Laathof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41383 (Geraadpleegd op )