Teksten van Het Paradijs

Het Paradijs (2018)

In oorsprong diephuis met trapgevel in Antwerpse renaissancestijl genaamd "Het Paradijs", uit de tweede helft van de 16de eeuw. Geboortehuis van de schilder Jacob Jordaens (Antwerpen, 1593-Antwerpen, 1678), wiens ouders Jacob Jordaens senior en Barbara van Wolschaten hier een winkel in linnengoed uitbaatten. De tweeledige geveltop van negen treden met schouderstukken, werd omstreeks 1970 verwijderd.

Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en een insteekverdieping oorspronkelijk onder een zadeldak, vandaag een plat dak. De oorspronkelijke, verankerde trapgevel van negen treden met schouderstukken en een overhoeks topstuk, opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen, was in de tweeledige top geopend door een rechthoekig drielicht en luik. De huidige lijstgevel, na sloop van de geveltop, heeft een gecementeerde bekleding. Van de oorspronkelijke renaissance-opstand zijn enkel het opmerkelijke hoofdgestel van de verder verbouwde, hoge pui uit blauwe hardsteen, en de pilasterordonnantie van de insteekverdieping bewaard. Gevat tussen een gelede architraaf en een geprofileerde kroonlijst, is de fries van het hoofdgestel opgebouwd uit panelen met een leeuwenkop, tussen postamenten met trigliefen en guttae. Wortelmotieven en diamantkoppen markeren de pilasters en lateien van de insteekverdieping, die is afgewerkt met een geprofileerde kroonlijst. Registers van aangepaste, rechthoekige bovenvensters met lekdrempel. Hardstenen gedenkplaat met opschrift: "Geboortehuis van Jacob Jordaens kunstschilder 1593-1678" in de middenas boven de pui.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1923#16743; foto FOTO-OF#3035.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2018


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Het Paradijs [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203982 (geraadpleegd op 16-06-2021)


Het Paradijs (1976)

Huis, eertijds genaamd "Het Paradijs", voorzien van een gedenkplaat: "Geboortehuis van Jacob Jordaens kunstschilder 1593-1678". Gecementeerde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen + tussenverdieping, met aangepaste gevel (19de en 20ste eeuw) doch oudere kern. Gekoppelde rechthoekige vensters met lekdrempel (19de eeuw). Merkwaardige tussenverdieping in Antwerpse renaissancestijl, in de tweede helft van de 16de eeuw te dateren, onder een geprofileerde waterlijst. Rechthoekige vensters, lateien met diamantkoppen, penanten gedecoreerd met wortelmotieven. Op de borstweringen, onder een vooruitspringende kroonlijst, afwisselend trigliefen met guttae en metopen met gesculpteerde leeuwenkoppen. Storend verbouwde pui (zie nummer 11) en verhoogde dakverdieping.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum: 1976


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Het Paradijs [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4139 (geraadpleegd op 16-06-2021)