erfgoedobject

Langgestrekt hoevetje

bouwkundig element
ID
41392
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41392
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Verlaten langgestrekt hoevetje met oude doch in de 19de eeuw aangepaste en daardoor moeilijk te dateren kern. Eénlaagse zandsteenbouw verhoogd met baksteenmetselwerk in het schuurgedeelte en afgedekt met een pannen zadeldak. Rechthoekige vensters en deur met houten lateien; een vierkant venstertje met kwartholle posten van zandsteen; schuurpoort uit de 19de eeuw en links daarvan sporen van een omlijsting met negblokken. Zijgevel met zandstenen sokkel en bakstenen bovenbouw doch eertijds vermoedelijk vakwerk met een bekleding van hangende pannen.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekt hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41392 (Geraadpleegd op )