Rentmeesterswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Perk
Straat Tervuursesteenweg
Locatie Tervuursesteenweg 180-182, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Steenokkerzeel (actualisaties: 20-03-2006 - 20-03-2006).
  • Adrescontrole Steenokkerzeel (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Steenokkerzeel (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rentmeesterswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Rentmeesterwoning

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Perk

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beschrijving

Omsloten rentmeesterswoning op de hoek met de Sint-Jannekenstraat. Dubbelhuis met twee bouwlagen van drie traveeën, afgedekt met een leien zadeldak met dakvensters, door voorgevelverankering gedateerd 1657 doch aangepast tijdens de tweede helft van de 18de eeuw en in de loop van de 19de-20ste eeuw. Zandsteenbouw in breuksteenverband met gebruik van baksteen voor de herstellingen.

Centrale deur met houten latei en posten gedeeltelijk van baksteen; voormalige kruisvensters die alleen op de begane grond de met sponning en negblokken verrijkte stijlen van zandsteen bewaren. Tegen de achtergevel, rond bakstenen bijgebouwtje (19de eeuw); verbouwde muuropeningen op de begane grond; getraliede steekboogvormige bovenvenstertjes in zandstenen omlijstingen, resulterend van een verbouwing in de tweede helft van de 18de eeuw. Tot dezelfde periode behoort blijkbaar de éénlaagse bijbouw onder mansardedak (pannen en leien) en met aangepaste muuropeningen.

Zijgevels afgewerkt met bakstenen vlechtingen en schouderstukken van zandsteen, en rechts voorzien van een dichtgemaakt half kruisvenster.

Haakse aanhorigheden onder zadeldak (pannen); breuksteenbouw met zijpuntgevel afgewerkt met top- en schouderstukken van zandsteen en vlechtingen van baksteen; verbouwde muuropeningen, één met deurposten van negblokken.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Perk

Breemstraat, Hondenbergweg, Kampenhoutsesteenweg, Kasteelhoekstraat, Kerkdreef, Sint-Jannekensstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.