erfgoedobject

Rentmeesterswoning

bouwkundig element
ID
41394
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41394

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Rentmeesterswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Rentmeesterwoning
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Perk
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Omsloten rentmeesterswoning op de hoek met de Sint-Jannekenstraat. Dubbelhuis met twee bouwlagen van drie traveeën, afgedekt met een leien zadeldak met dakvensters, door voorgevelverankering gedateerd 1657 doch aangepast tijdens de tweede helft van de 18de eeuw en in de loop van de 19de-20ste eeuw. Zandsteenbouw in breuksteenverband met gebruik van baksteen voor de herstellingen.

Centrale deur met houten latei en posten gedeeltelijk van baksteen; voormalige kruisvensters die alleen op de begane grond de met sponning en negblokken verrijkte stijlen van zandsteen bewaren. Tegen de achtergevel, rond bakstenen bijgebouwtje (19de eeuw); verbouwde muuropeningen op de begane grond; getraliede steekboogvormige bovenvenstertjes in zandstenen omlijstingen, resulterend van een verbouwing in de tweede helft van de 18de eeuw. Tot dezelfde periode behoort blijkbaar de éénlaagse bijbouw onder mansardedak (pannen en leien) en met aangepaste muuropeningen.

Zijgevels afgewerkt met bakstenen vlechtingen en schouderstukken van zandsteen, en rechts voorzien van een dichtgemaakt half kruisvenster.

Haakse aanhorigheden onder zadeldak (pannen); breuksteenbouw met zijpuntgevel afgewerkt met top- en schouderstukken van zandsteen en vlechtingen van baksteen; verbouwde muuropeningen, één met deurposten van negblokken.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Perk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rentmeesterswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41394 (Geraadpleegd op )