erfgoedobject

Boerenhuis van hoevetje

bouwkundig element
ID
41397
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41397
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Boerenhuis van een U-vormig hoevetje; één bouwlaag van zandsteen (18de eeuw), naderhand met een halve verdieping verhoogd, afgedekt met een zadeldak (mechanische pannen); gecementeerde voorgevel. Drie voormalige kruisvensters met sponning en duimen, en zandstenen rondboogdeur met kwarthol beloop vertrekkend uit een driehoekig neutje in de neg, verrijkt met uitstekende imposten, drie sluitstenen en een rondboogdruiplijst (midden 18de eeuw). Zijgevel, deels van zandsteen met vierkant venster, doch met een verhoging en verbreding van baksteen. Rechts, aanhorigheden van breuksteen (gecementeerd) met verbouwde muuropeningen.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenhuis van hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41397 (Geraadpleegd op )