erfgoedobject

Kasteel Boetfort

bouwkundig element
ID
41401
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41401

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Boetfort
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Kasteeldomein Boetfort
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel van Boetvoort
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Madoetskasteel of "kasteel van Boetvoort". Het oorspronkelijke kasteel van Boetvoort was een omwald slot met ophaalbrug, dat tot puin verviel toen H. Madoets het in 1594 verwierf en er in 1610 het huidige kasteel liet bouwen; in 1728 wordt het verworven door de familie Tirimont die er verbouwingen liet aanbrengen; begin 19de eeuw wordt het goed eigendom van graaf de Lalaing, midden 19de eeuw van P.J. O'Kelly en sedert einde 19de eeuw van A. Steurs.

In zijn huidige toestand dateert het kasteel uit de 17de-18de eeuw met restauraties uit 19de en begin 20ste eeuw, de aanhorigheden dateren uit de 18de en en 19de eeuw; aan de Gillijnstraatzijde wordt het domein afgebakend door een breukstenen omheiningsmuur en het is vanuit de Sellaerstraat toegankelijk langs een dreef van vier rijen wilgen en een romantisch poortgebouwtje uit begin 20ste eeuw.

Zandsteenbouw in klein en onregelmatig verband voor alle constructies. Van het oorspronkelijk slot uit de 18de eeuw rest het centrale vierkante gebouw onder schilddak (leien), op de vier hoeken voorzien van ronde torens met kegeldaken (leien); jaarankers 1610 in de zuidgevel en "Anno 1663" op negblokken van een venster in dezelfde gevel; alle kruisvensters werden in de loop van de 19de eeuw gerestaureerd, slechts sommige posten met negblokken zijn oorspronkelijk.

Aan de oostkant werd, naar verluidt ter plaatse van de vroegere ophaalbrug, een uitspringende travee met frontonbekroning bijgebouwd; opschrift A 1773 op het fronton; steekboogvormige muuropeningen van zandsteen in deze gevel, en een oculus en consoles in het fronton. Aan de westkant werd begin 20ste eeuw een bijbouw toegevoegd, voorzien van twee overkragende ronde hoektorentjes en neotraditionele muuropeningen.

Ten zuidoosten, alleenstaand en niet meer gebruikt poortgebouw op een cartouche gedateerd 1767. Breuksteenbouw. Centrale twee verdiepingen hoge poorttoren geflankeerd door éénlaagse vleugels (koetshuis) onder mansardedaken (leien) met geprofileerde houten modillons. Geprofileerde Louis XV-rondboogpoort met imposten en bewerkte sleutel, ingeschreven in een versierde, hoge rechthoekige omlijsting met segmentvormige bekroning geaccentueerd door een geprofileerde druiplijst met gestrekte uiteinden. Oculus met loofwerksleutel erboven. Gedicht steekboogvenster met vlakke sluitsteen en voorts blinde gevel. Aan de erfzijde, drie korfboogpoorten met kleine sleutel en doorlopende imposten, en in de toren een halve maan- en een steekboogvenster.

Palend aan de Gillijnstraat, aanhorigheden van breuksteen onder zadeldak (pannen), in kern opklimmend tot de 17de eeuw doch aangepast in het vierde kwart van de 19de eeuw: muurankers 1880, 1894 (links) en resterende cijfers 88 op een L-vormig berghok. Aan de straatkant, een rondboogdeur (17de eeuw) met zandstenen omlijsting voorzien van negblokken, imposten en sleutel, drie rechthoekige vensters en keldergaten. Aan de parkzijde, sporen van oorspronkelijke muuropeningen, onder meer een zandstenen venster en deur, en voorts rondboogdeuren in omlijstingen van gesinterde baksteen.


Bron: DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Kasteeldomein Boetfort


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel Boetfort [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41401 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.