Pastorie Sint-Hilariuskerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Bierbeek
Deelgemeente Bierbeek
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 26, Bierbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Bierbeek (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Bierbeek (adrescontroles: 26-06-2007 - 26-06-2007).
  • Inventarisatie Bierbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Hilariusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2005.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Bierbeek

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2005.

Beschrijving

Het middengedeelte van de tuingevel vertoont een hoge zandstenen plint, sporen van kruisvensters en het jaartal A° 1648. Gebouw uitgebreid tijdens de 18de eeuw (overblijfselen in de zijgevel) en nogmaals verruimd en volledig verbouwd begin 19de eeuw.

In de omheiningsmuur, aan de oostzijde, fraaie laatgotische poort van Gobertange (16de eeuw); geprofileerde deurposten versierd met colonnetten; accoladeboog bekroond met een waterlijst rustend op voorheen gebeeldhouwde consoles; op de top, centrale nis (met accoladeboog) verfraaid met een onleesbare wapensteen in reliëf waarin een helm gevoerd wordt. Voormalige ingang van de benedictijnenpriorij van Bierbeek.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Bierbeek

Dorpsstraat (Bierbeek)

maakt deel uit van Pastorie met tuin van de Sint-Hilariusparochie

Dorpsstraat 26 (Bierbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.