Pastorie Sint-Antonius Abtparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Bierbeek
Deelgemeente Opvelp
Straat Hoegaardsesteenweg
Locatie Hoegaardsesteenweg 10, Bierbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Bierbeek (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Bierbeek (adrescontroles: 26-06-2007 - 26-06-2007).
  • Inventarisatie Bierbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Antonius Abtparochie

Deze bescherming is geldig sinds 15-05-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie bij de Parochiekerk Sint-Antonius Abt te Opvelp is een classicistisch gebouw uit het einde van de 18de eeuw.

Een ijzeren poortje tussen kalkstenen pilasters verbindt het kerkhof met de pastorie. Deze ongedateerde, vermoedelijk rond 1780 gebouwde, bak- en kalkstenen pastorie is opgevat als een dubbelhuis met twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische zwarte pan) met centraal een dakkapel. Zoals gebruikelijk zijn de zijgevels op twee kleine zoldervensters na blind en afgewerkt met aandaken, vlechtingen en schouderstukken. De zware schouwmassieven in de top zijn duidelijk van latere datum. De voor- en achtergevel zijn identiek en tonen een symmetrische en evenwichtige opbouw, ontleend aan de vlakke, met trapeziumvormige sluitsteen opgehoogde rechthoekige vensteromlijstingen, op het gelijkvloers afgeschermd met diefijzers. De voor- en achterdeur met rechthoekig bovenlicht tonen een verdiepte omlijsting met neuten en sluitsteen.
Een lage witnatuurstenen plint, regelmatige hoekkettingen en een geprofileerde kroonlijst zorgen voor een duidelijk afgelijnd gevelvlak. Zoals in de vrijwel gelijktijdig herbouwde kerk versterkt een kordonlijst ter hoogte van de onderdorpels de horizontaliserende werking. De plattegrond is eenvoudig: een middengang waarop aan weerszijden telkens twee kamers aansluiten.

De voorkamers tonen een verzorgde Louis XV-stucversiering: een in panelen opgedeelde zoldering met karakteristieke rocaillemotieven in de hoeken, een omlopende kooflijst en vrij plastische, met rocailles en draperingen opgehoogde schouwboezems. Een eiken steektrap met gedraaide balusters en een met voluut- en régencemotieven versierde trappaal leidt via een tussenbordes naar de verdieping. Tegen de westgevel bevindt zich een éénlaags bijgebouw met zadeldak dat onder meer dienst doet als keuken. Alhoewel de deels vernieuwde, blinde straatgevel misleidend werkt gaat het om een oudere constructie zoals blijkt uit het gevelparement en uit de aanwezigheid van brede, momenteel dichtgemetselde korfboogopeningen van het vroegere koetshuis. Achter de pastorie bevindt zich een kleine binnentuin met een Lourdesgrot en afgesloten met een ijzeren poortje en een laag bakstenen muurtje. De rest van de tuin werd heringericht in functie van een nieuw parochiezaaltje.

Bron: Beschermingsdossier DB002086, Pastorie Sint-Antonius Abtparochie (digitaal dossier)

Auteurs: Paesmans, Greta

Datum tekst: 2000

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Pastorietuin van de Sint-Antonius Abtparochie

Hoegaardsesteenweg 10 (Bierbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.