Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Bierbeek
Deelgemeente Lovenjoel
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 48, Bierbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Bierbeek (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Bierbeek (adrescontroles: 26-06-2007 - 26-06-2007).
  • Herinventarisatie Lovenjoel (geografische herinventarisatie: 01-07-2011 - 31-03-2013).
  • Inventarisatie Bierbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpsplein van Lovenjoel met Groot Park en watermolen Heystmolen met omgevende beemden

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ten noorden van de kerk ligt de voormalige pastorie die in kern opklimt tot 1735, zie gevelsteen boven de deur, maar ingevolge oorlogsfeiten in 1914 afbrandde en na de Eerste Wereldoorlog volledig werd heropgebouwd naar het oorspronkelijke uitzicht. Oude foto's laten zien dat slechts de buitenmuren overeind bleven. Met uitzondering van de twee linkse benedenvensters waren ook alle kruiskozijnen verdwenen. De deur was op dat ogenblik rechthoekig. Op 9/4/1921 werden de plannen voor de heropbouw van de pastorie samen met het gemeentehuis en de woning van de onderwijzeressen goedgekeurd. De kadastrale registratie van de 'totale herbouwing pastorij' gebeurde in 1925.

Dit traditionele burgerhuis vormt een beeldbepalend element in het dorpscentrum door zijn ligging nabij het voormalige kerkhof dat heden is omgevormd tot parking. De pastorie is gelegen in een grote tuin die aan de straatzijde is ommuurd: vooraan, uitgevend op het oude kerkhof, is er een laag bakstenen muurtje met afgeronde pijlers en een buisleuning; ten oosten sluit hierbij een bewaard fragment van de oorspronkelijke omheiningsmuur aan met een rondboogpoortje in een zandstenen omlijsting, gerestaureerd door de gemeente in 2007. Aan de Stationsstraat is er een hogere bakstenen muur, geritmeerd door pijlers en afgedekt met betontegels; deze muur dateert uit het begin van de jaren 1950 toen de Stationsstraat heraangelegd werd en werd gebouwd ter vervanging van de oudere muur die ongeveer twee meter dichter naar de Stationsstraat lag. Achterin de tuin liggen twee grote vijvers.

De pastorie, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, heeft een karakteristiek 18de-eeuws uitzicht met dubbelhuisopstand, telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak met de nok haaks op de Stationsstraat. De symmetrisch uitgewerkte lijstgevel op natuurstenen onderbouw wordt geopend door kruiskozijnen met dubbele ontlastingsboogjes; een korfboogdeur onder bolkozijn vervangt de rechthoekige deur ten tijde van de brand; bekronende gevelsteen met jaartal 1735. De gevel wordt afgelijnd door een rij zandstenen steigergaten, een getande en overhoekse baksteenfries en een houten kroonlijst. De muurankers te zien op oude foto’s van de afgebrande pastorie werden niet hernomen. De zijgevels vertonen aandaken, schouderstukken en vlechtingen. Het uitzicht van de achtergevel sluit aan bij dat van de voorgevel.

Interieur met bewaarde keramische tegelvloeren, deuren, trap en binnenluikjes uit de periode van heropbouw.

De druivenserre rechts in de voortuin dateert uit de periode van de wederopbouw.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Bierbeek, afdeling 3 (Lovenjoel), sectie 1925 (eerste halfjaar)/2.
  • DEWINTER J., VANDERWEGEN C., PIRON J. 1984: De Eerste Wereldoorlog te Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp. Heemkring Bierbeek.
  • DEWINTER J. 1995: 1000 jaar kerk- en parochiegeschiedenis te Lovenjoel, onuitgegeven bijdrage, Lovenjoel.
  • DEWINTER J., PIRON J., SELDESLACHTS B. en SELDESLACHTS L.: Erfgoed Lovenjoel vanaf 2007, onuitgegeven inventarisnota's, 10-11.

Bron: -

Auteurs: Dewinter, Jos & Kennes, Hilde

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat (Bierbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.