Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Lucia met kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Boutersem
Deelgemeente Vertrijk
Straat Roosbeeksestraat
Locatie Roosbeeksestraat zonder nummer, Boutersem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boutersem (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Boutersem (adrescontroles: 26-06-2007 - 26-06-2007).
  • Inventarisatie Boutersem (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Lucia

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
gelegen te Roosbeeksestraat (Boutersem)

Deze bescherming is geldig sinds 26-11-1942.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart met kerkhof: kerkhof
gelegen te Kerkhofstraat, Roosbeeksestraat (Boutersem)

Deze bescherming is geldig sinds 18-02-2011.

Beschrijving

Merkwaardige kerk met schilderachtig volumespel, samengesteld uit een westtoren, drie beuken van drie traveeën op zuilen, een uitspringend transept, en een twee traveeën diep koor met polygonale sluiting. Romaanse toren uit de 12de eeuw; benedenverdieping in verbinding met het schip door een rondboog; deelzuiltjes der galmgaten van de verdieping nog voorzien van kubuskapitelen; kruisribgewelven aangebracht in de 14de-15de eeuw; zuidelijke traptoren aangebouwd in dezelfde tijd; neoromaans portaal. Beuken gescheiden door recente zuilen; middenschip met stucplafond, en klimmend gewelf in de zijbeuken. Deze zouden nog kunnen teruggaan tot einde 18de eeuw (classicistisch).

Gotisch koor en transept uit de 16de eeuw: jaartal 1521 op een pijler ten zuiden van het koor en van 1540 dagtekenende sluitsteen in de zuidkruisarm. Fraaie opstand; zuilen voorzien van kapitelen, die zoals de kraagstenen met loofwerkmotieven verrijkt zijn; bovenpartij opengewerkt door lancetvensters en versterkt door hoge steunberen naar Brabantse wijze; bakstenen gewelfvlakken op zandstenen ribben in het koor.

Moderne sacristie in het zuidoosten. Door recente opgravingen werd het mogelijk de drie smallere, romaanse beuken op pijlers te situeren, die tegen de toren aanleunen.

Mobilair. Op de altaren enkele barokschilderijen (18de eeuw); beeldjes met volkse invloed, onder meer Sint-Sebastiaan in de beuk en Sint-Donatius in het transept (16de en 18de eeuw); barokaltaren (hoofdaltaar van 1653 en zijaltaren van 1650 en 1654); gotische grafstenen (koor), lambrisering in het koor en achteraan in het schip: renaissancestijl (1648).

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Aanvullende informatie

De kerk wordt omgeven door een ommuurd kerkhof. De ommuring die minstens opklimt tot de 16de eeuw bestaat uit een onderbouw in zandige kalksteen en een bovenbouw in baksteenmetselwerk, afgedekt met betonnen dekplaten. De hoofdtoegang aan westzijde is voorzien van twee gegroefde bakstenen hekpijlers (oorspronkelijk bepleisterd en/of beschilderd) met hardstenen bolbekroning. De classicerende vormgeving wijst op een 18de-eeuwse origine met enkele recentere aanpassingen. Het smeedijzeren hekken werd verwijderd.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DB002307, Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart: ommuurd kerkhof en Kerkhofstraat (PAESMANS G., 2009).

Lambein, Sofie (25-04-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vertrijk

Vertrijk (Boutersem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.