erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

bouwkundig element
ID: 416   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/416

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op een lichte hoogte gelegen in het dorpscentrum en beschaduwd door een linde en taxusboompjes. Omringd door een zandstenen muur, heropgebouwd in 1858 met geblokte neoclassicistische stijlen met siervaas bij de westelijke ingang, waarvan één gedateerd 1775 gewijzigd tot 1875; gelijksoortige hekpijlers ten noordoosten, ANNO 17(55?).

De plattegrond ontplooit een schip en twee zijbeuken van vijf traveeën, een kruisingstoren, twee transeptarmen van één travee met vlakke sluiting, een koor van twee en één blinde travee met vlakke sluiting en een sacristie van één travee tegen elke transeptarm. Gotische kerk met 18de- en 19de-eeuwse aanpassingen; volledig hersteld in 1875 naar ontwerp van architect M. Van Assche. Zandsteenbouw met verscheidene parementen onder leien bedaking. Westgevel: neogotische puntgevel (19de eeuw) met aandak en schouderstukken; hergebruikte gotische deuromlijsting (15de eeuw) en erboven een groot spitsboogvenster, geflankeerd door steunberen en lancetvensters. Zijbeuken onder lessenaarsdaken (voor 1875 met middenbeuk onder één bedaking); vier oostelijke traveeën van 1749, behalve onderste gedeelte noordelijke langsmuur (14de eeuw) en twee westelijke traveeën uit de 15de eeuw; steekboogvensters onder geprofileerde druiplijsten. Sterk uitspringende transeptarmen onder steile zadeldaken met aandaken en schouderstukken. Noordelijke kruisarm uit de 14de eeuw, met dubbele hoeksteunberen (zandsteen) en groot spitsboogvenster. Zuidelijke kruisarm uit de 14de eeuw. Westelijke muur later met baksteen bijgewerkt; gedrukt spitsboogvenster tussen steunberen. Op de zuidoostelijke hoek: traptoren van circa 1890. Later ingebouwde, onafgewerkte achthoekige bakstenen toren op vierkante onderbouw (16de eeuw); spil en houten met leien beklede klokkenkamer (1777); uurwerken bovenaan gedateerd 1770. Koor onder steil zadeldak (14de eeuw). Zijgevels met lancetvensters tussen tweevoudig versneden steunberen. Oostelijke puntgevel met aandak op schouderstukken en groot spitsboogvenster tussen drievoudig versneden steunberen. Zand- en bakstenen noordelijke en zuidelijke sacristieën uit de 18de eeuw. Noordelijke sacristie tegen transeptarm onder aansluitend lessenaarsdak; steekboogvenster met druiplijst en een steekboogvormige deur in een zandstenen omlijsting (bakstenen parement ten oosten). Zuidelijke sacristie met steekboogvenster met druiplijst onder mank dak. Rondbogen op zeilen met achtkantige sokkel en vierkant dekblad. Toren op eenvoudige, later ingebouwde kruisingspijlers (16de eeuw); jaartal 1749 op noordwand van kruising. Overdekking door middel van kruisribgewelf (met stuc) voor midden- en zijbeuken, houten tongewelf (16de eeuw?) met stuc (1749) voor noordelijke kruisarm, kruisgewelf (17de eeuw, met stuc van 1749 en dakgebint uit de 18de eeuw) voor zuidelijke kruisarm; houten tongewelf (19de eeuw) voor koor.

Mobilair

Schilderijen "Maria en Elisabeth" en "Maria Hemelvaart" (Romantiek, 19de eeuw?). Neogotisch hoogaltaar (1899) en barokke zijaltaren (1748); koorbanken van 1899; lambrisering van 1789 en 1933; communiebank van 1899; preekstoel door Jan Frans van Geel (1820); biechtstoelen van 1789 en 1887. Doksaal uit de 18de eeuw.

  • DHANENS E., Aanwijzende fotografische inventaris van het Belgisch patrimonium voor kunst en geschiedenis, Canton Aalst, Archives centrales et laboratoires, Brussel, 1950, p. 11.
  • LEMAIRE R. M., Persoonlijke notities.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Opgaande linde als vredesboom

  • Is deel van
    Hofstade-Dorp

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/416 (Geraadpleegd op 01-12-2020)