erfgoedobject

Begijnhofkerk Sint-Catharina

bouwkundig element
ID
41618
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41618

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van de oude kapel, gebouwd circa 1265, blijft niets meer over. In de 14de eeuw werd ze vervangen door de huidige gotische kerk, opgetrokken uit ijzerzandsteen en samengesteld uit drie beuken van zes traveeën (circa 1318), een hoog, weinig uitstekend transept (circa 1345) en een koor van een travee en zevenhoekige apsis (circa 1329), vermoedelijk door Francon "de Lintris". Aan de noordzijde, kleine sacristie gelijktijdig met het koor gebouwd; aan de zuidzijde, sacristie in traditionele stijl (16de of 17de eeuw). Onversierde gevel, geritmeerd door steunberen met steile afschuining; axiale ingang met vlak timpaan op deurposten van gekoppelde zuiltjes; hoog venster als enige rechtstreekse verlichting van het schip.

Pseudo-basilicale opstand van de beuken, gedragen door ranke zandstenen zuilen (basement gelegen onder de met 1,30 meter opgehoogde vloer); korfboogtongewelf van stucwerk in rococostijl (derde kwart 18de eeuw) in de plaats van het houten spitstongewelf; eerste travee vroeger gescheiden door een scheiboog.

Zijbeuken, oorspronkelijk overkluisd met klimmend gewelf met rechtstreekse verlichting; in de derde travee twee heden dichtgemetselde portalen onder een oculus (vandaar de huidige muuropening). Transept bekroond met een leien dakruiter en versterkt door meer versierde steunberen, voorheen overkluisd zoals de beuk en het koor; hoge glasramen in de zijpuntgevels boven de portalen die in de 18de eeuw werden afgesloten; ronde traptoren ingewerkt in de noordoostelijke hoek.

Tegen de dwarsarmen, kleine, fraaie barokportalen, toegevoegd tijdens de 17de eeuw. Koor met stucwerk bekleed in de 18de eeuw; geëvolueerde venstertracering (gedeeltelijk toegemetseld); geplande overwelving, te oordelen naar de schalken in de hoeken der apsis.

Mobilair. Verscheidene schilderijen in min of meer goede staat (17de en 18de eeuw); barokke altaren uit de 17de eeuw (fragmenten in de zijbeuken, met opnieuw gebruikte beelden), in de beuken balustrade uit dezelfde periode en barokke preekstoel door J. Mason, 1671 (gemerkt op eerste trede).


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Begijnhof


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begijnhofkerk Sint-Catharina [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41618 (Geraadpleegd op )