erfgoedobject

Klooster der grauwzusters

bouwkundig element
ID
41637
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41637

Juridische gevolgen

Beschrijving

De instelling was oorspronkelijk gevestigd in een woning gelegen bij het huidige klooster. In 1439 en 1527 erfde ze twee huizen en in 1553 de omliggende gronden. Twee jaar later verkreeg ze de toelating een kapel op te richten. Het ensemble werd verkocht tijdens de Franse Revolutie; de zusters keerden echter terug in 1807.

Heden tehuis voor zwakzinnigen. De huidige gebouwen vertonen sporen van een grondige aanpassing tijdens de 19de eeuw. Sommige gedeelten echter werden beter bewaard.

Omheiningsmuur van bak- en zandsteen. In de Vestenstraat bouwopschriften 1641 en 167(1)? aangeduid door middel van gesinterde baksteen in overigens verbouwde gedeelten.

Aan de westzijde, barokportaal, in de zwikken gedateerd: S. ANNEN DAEL / ANNO 1660; zijgevels met schouderstukken en muurvlechtingen; grote rondbooginrijpoort met uitstekende sleutel en imposten, ingeschreven in een rechthoek en geflankeerd door pilasters met composietkapitelen; gebroken fronton en nis gevat tussen twee kleine volutes.

Naast deze poort, kleine rondboogdeur met uitspringende diamantkopsluitsteen en -imposten. In dezelfde muur is een kleine met ijzerzandstenen fronton bekroonde nis ingewerkt. Herstelde sokkel; toegemetselde inrijpoort; grondige verbouwingen aan het aanpalend gebouw waarvan de kern behoort tot de traditionele stijl.

Kapel opgetrokken dwars op de Vestenstraat, op de gevel gedateerd 1617; puntgevel met muurvlechtingen. Nog gotisch geïnspireerd gebouw: spitsboogvensters (dichtgemetseld) in de langsgevel. Inwendig volledig aangepast in de loop van de 19de eeuw.

Mobilair. Schilderijen naar Rubensiaanse traditie (18de eeuw). Barokmeubilair: altaar, kansel, orgelkast (eveneens 18de-eeuws).

Kloostergebouw. Oostvleugel voorzien van twee topgevels met muurvlechtingen en schouderstukken. Muren verlaagd en later verhoogd. Westvleugel, aan de binnenplaatszijde gedateerd 1647 op een dakvenster en 1662 op een opnieuw gebruikte impost. Traditionele bak- en zandsteenstijl. Talrijke ter plaatse bewaarde stijlen in overigens verbouwde gevels; dubbele ontlastingsbogen aan de binnenplaatszijde en kruisvensters op de bovenverdieping. Een dakvenster met steekboograam uit de 18de eeuw.


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster der grauwzusters [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41637 (Geraadpleegd op )