erfgoedobject

Klooster van Mariëndaal

bouwkundig element
ID
41639
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41639

Juridische gevolgen

Beschrijving

Heden alexianenklooster. Stichting uit begin 15de eeuw door Jan Rumelants ten gunste van de kanunnikessen van Sint-Augustinus: afgestane gronden, gelegen tussen de Rozengaard, Sint-Jansveld en de huidige Mariëndalstraat.

Gebouwen gedeeltelijk geplunderd en verwoest tijdens de godsdienstoorlogen (circa 1588). Geleidelijke heropleving en bloeiperiode in de 17de eeuw, tot de opheffing van het klooster en verbeurdverklaring der goederen in 1796, de zusters vluchtten naar Nederland en vestigden zich in de omgeving van Eindhoven. Sterk beschadigde en bouwvallige kloostergebouwen aangekocht door de cellenbroeders circa 1850. Bewaard gebleven is de zuidoostelijke vleugel, gedateerd 1672 (muurankers).

Overigens bijgebouwen en kapel uit de 19de eeuw. Voormalig abdiskwartier (nummer 42) heden particuliere woning; kern uit de 17de eeuw; sporen van kruisvensters in de rechterzijgevel uitgebreid en voorzien van nieuwe gevels einde 18de eeuw. Latere aanpassingen. Bijbouw daterend van 1765 (muurankers) voorzien van steekboogramen- en deur met zandstenen omlijsting en sluitsteen.


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van Mariëndaal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41639 (Geraadpleegd op )