Teksten van Verankerd diephuis

Traditioneel diephuis

Hoekhuis van respectievelijk vijf (Sint-Jansvliet) en drie (Hoogstraat) traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen).

Oostelijke gevel in de Hoogstraat: bakstenen lijstgevel (gedecapeerd?) met muurankers, circa 1750 te dateren. Rechthoekige vensters in omlijsting van blauwe hardsteen met uitgeholde dagkanten; ontlastingsbogen. Merkwaardige deuromlijsting in een eenvoudige rococostijl; rechthoekige arduinen omlijsting met uitgeholde stijlen op neuten; gebogen en geprofileerde tussendorpel onder getralied bovenlicht.

Gedecapeerde zuidelijke lijstgevel aan de Sint-Jansvliet met dubbelhuisopstand te dateren circa 1750 (mogelijk met oudere kern). Gecementeerde begane grond, bovenbouw van baksteen; fraaie hoekstenen van zandsteen. Pui met, naast de hoek, rechthoekige deur in vlakke arduinen omlijsting met uitgeholde dagkanten, in het midden deur zonder accent. Voorts, rechthoekige vensters met lekdrempel en latei van arduin; alleen het vierde puivenster en het vijfde der hoofdverdieping zitten in een volledig arduinen omlijsting (zie zijgevel Hoogstraat). Westelijke vernieuwde zijtrapgevel.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum: 1976


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Verankerd diephuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4174 (geraadpleegd op 25-02-2021)


Verankerd diephuis

Diephuis in verankerde baksteenbouw op de hoek van Hoogstraat en Sint-Jansvliet, dat een geheel vormt met het aanpalende diephuis Hoogstraat 74, gebouwd of tot zijn huidige vorm aangepast omstreeks 1750, mogelijk met een oudere kern.

Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie bij vijf traveeën en twee bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de Hoogstraat, pannen), met een vernieuwd, getrapt aandak. Gedecapeerde bakstenen opstanden gemarkeerd door een zandstenen hoekketting, verankerd door smeedijzeren muurankers, en beëindigd door een zandstenen daklijst met kwarthol profiel. Regelmatig ordonnantieschema opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen, in de vijf rechter traveeën gevat in hardstenen omlijstingen met geprofileerde dagkanten, in de pui met een doorgetrokken latei, onder ontlastingsbogen. De middendeur van de voorgevel zijde Hoogstraat onderscheidt zich door neuten en een spiegelbogig middenkalf met dubbele voluut en een getralied bovenlicht. De zijgevel zijde Sint-Jansvliet heeft een bepleisterde en beschilderde pui, en in de drie linker traveeën rechthoekige deur- en vensteropeningen met hardstenen lekdrempels en lateien onder ontlastingsbogen.


Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2018


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Verankerd diephuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/298082 (geraadpleegd op 25-02-2021)