Burgerhuizen De Sleutels en Het Lammeke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Sint-Jan Berchmansstraat
Locatie Sint-Jan Berchmansstraat 5-7, Diest (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Diest (actualisaties: 04-04-2006 - 04-04-2006).
  • Adrescontrole Diest (adrescontroles: 26-06-2007 - 26-06-2007).
  • Inventarisatie Diest (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuizen De Sleutels en Het Lammeke

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis De Sleutels
gelegen te Sint-Jan Berchmansstraat 7 (Diest)

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis Het Lammeke
gelegen te Sint-Jan Berchmansstraat 5 (Diest)

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee rijhuizen waarvan de voorgevels opgenomen werden in een ruime compositie met classicistische inslag uit einde 18de eeuw. Twee en een halve bouwlaag bekroond met een driehoekig fronton. In de met zandsteen beklede voorgevel worden de horizontale geledingen sterk gemarkeerd door cordonbanden en een entablement met een fries van trigliefen en metopen en een kroonlijst.

Traveeën der benedenverdieping geritmeerd door pilasters rustend op classicistische consoles en de geprofileerde deur- en vensteromlijstingen; uitgewerkte houten waaiers met zinnebeeld van het huis. Lateien en vensterdammen verfraaid met ornamenten in navolging van de Louis XVI-stijl.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Diest

Diest (Diest)

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Cabaretstraat, Cleynaertsstraat, Grote Markt, Hollestraat, Kaai, Keizerinnestraat, Koning Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.