Houten windmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Schaffen
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, Diest (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2014 (inventarisatie: 29-11-2013 - 30-11-2014).
  • Actualisatie Diest (actualisaties: 04-04-2006 - 04-04-2006).
  • Adrescontrole Diest (adrescontroles: 26-06-2007 - 26-06-2007).
  • Inventarisatie Diest (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Houten staakmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Houten windmolen

Deze bescherming is geldig sinds 27-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De staakmolen met gesloten voet werd in 1826 in Beverlo (Limburg) opgericht. In 1842 was Pieter Willems, een koopman te Peer, eigenaar van de molen. Hij verpachtte de molen aan Pieter Loos. Door erfenis kwam hij in het bezit van August en Pauline Willems, kooplieden te Peer. In 1850 erfde Hendrik Willems, eveneens koopman te Peer, de windmolen. In 1863 werd hij gekocht door Martin Gilaer, die hem al in 1864 verkocht aan Henri Lemmens-Scraeyen, die ook de watermolen de Stalse Molen te Koersel opkocht.

In 1902 erfde Denis Lemmens-Grootjans de molen. In 1903 kocht hij de andere windmolen in Beverlo en verkocht de geërfde molen aan Mandus Peeters. Deze ontmantelde de molen in 1903-1904 en bouwde hem opnieuw op in de Kerkstraat in Schaffen. De windmolen staat bekend onder verschillende namen: de Verloren Kostmolen, de Molen van Schaffen, De Windmolen en de Molen van 't Dorp. De molen werd tot 1966 gebruikt.

De houten, vierkante windmolen is een standaard- of staakmolen en heeft een gesloten molenvoet.

  • Archief Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, DB000551, Diest-Schaffen (Houten staakmolen), Historiek.
  • CUYPERS R. & DENEWET L. s.d.: Schaffen (Diest), Vlaams-Brabant [online], Molenecho's (geraadpleegd op 25/09/2013).
  • DUWAERTS M.A. 1961: Les moulins du Brabant, Bruxelles.
  • GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Bron: -

Auteurs: May, Laura

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schaffen

Schaffen (Diest)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.